Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami

Contact Us

Summer Development Academy

summerdevacademy

Ako získať prvé skúsenosti s prácou v scrum tíme? Ako sa naučiť pracovať spolu s ďalšími developermi na tom istom riešení, ako zladiť zmeny v kóde? Ako získať prvé skúsenosti v pracovnom prostredí, na vývoji prototypu aplikácie, aké vyvíjame v Siemens Healthineers tak, aby spĺňali kritériá kvality a bezpečnosti? Naša letná stáž poskytne študentom IT možnosť naučiť sa pracovať v agilnom projekte, pod vedením a s pomocou našich kolegov. Získajú tiež skúsenosti s novými technológiami ako Angular, .NET Core, Tensorflow, MS Azure a ďalšími. Najlepším študentom, ktorí budú mať záujem u nás pracovať popri štúdiu, bude ponúknutá možnosť ďalej rásť na našich projektoch či už ako softvérový developeri, testeri, devops inžinieri, alebo špecialisti kybernetickej bezpečnosti.

Mentoring

mentoring

Mentoring študentov na našom oddelení Clinical Applications v Košiciach má za cieľ pripraviť študentov informačných technológií na výzvy práce na softvéri spracúvajúceho dáta z medicínskych zariadení. Každý študent má prideleného mentora, vďaka ktorému sa aj s pomocou ďalších kolegov zoznámi najprv so všeobecnými zásadami dizajnu riešenia, zabezpečenia jeho kvality a tiež so životným cyklom jednotlivých vývojárskych úloh a celých riešení. Postupne tiež naberá zručnosti v projektovo špecifických technológiách, zoznamuje sa doménou – napríklad účelom a spôsobom použitia ultrazvuku a taktiež má vytvorené podmienky na vytváranie prototypov a experimentovanie s technológiami používanými na projekte, alebo takými, ktoré otestujú možnosť ich budúceho využitia. Takto pripravený študent je ako absolvent výborne pripravený na prácu pri zachraňovaní životov pomocou vývoja softvéru.

Spolupráca s vysokými školami

vysokeskoly

Spolupráca s FIIT
V Siemens Healthineers chceme nielen pripraviť niekoľko jednotlivcov na efektívnejší štart ich kariéry softvérových developerov v našej spoločnosti, ale aj uplatniť naše dlhoročné skúsenosti a hlboké znalosti problematiky vývoja softvéru pre širší rozvoj softvérovej komunity na Slovensku. Jedným z nástrojov, ktorými by sme chceli zvýšiť kvalitu absolventov, je naša spolupráca s najvýznamnejšou fakultou v tomto odbore v Bratislave – STU FIIT. Na tejto fakulte máme od roku 2015 Compzter vision laboratórium, v ktorom sa na výkonných počítačoch môžu študenti venovať projektom, bakalárskym, diplomovým alebo dizertačným prácam v oblasti počítačového videnia. Na fakulte STU FIIT pôsobí aj niekoľko našich kolegov, či už ako doktoranti, alebo vyučujúci predmetu Webové aplikácie v prostredí cloudu.
Študentom sme tiež k dispozícií pre konzultácie kariérneho smerovania počas rôznych neformálnych stretnutí, ako napríklad fiitkovica.


Spolupráca s UNIZA FRI
V Žilinskom regióne je Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity najvýznamnejším vzdelávacím centrom pre informačné technológie a zároveň sme jej hrdým partnerom pri zvyšovaní kvality výčby. Na Fričke organizujeme napríklad mentoring vo webových technológiách, ktorý slúži ako príprava na Summer development academy, aby mali jeho účastníci vyššie povedomie o týchto technológiách, a tiež vyššiu šancu uspieť vo výberovom procese.
Sme tiež partnerom pri zadávaní projektov, bakalárskych, či diplomových prác, dávame študentom prednášky na tému vývoja softvéru pre medicínu a jeho bezpečnosti či už na odbore informatiky, alebo pri odbore biomedínska informatika, ktorý bol len nedávno akreditovaný. Taktiež aj na Fričke nás môžu študenti stretnúť aj pri neformálnych akciách, či už na fričkovici, alebo panel story.