Biznis principy

Biznis princípy

Naším poslaním

je zlepšovať úroveň starostlivosti o pacienta. Preto prinášame inovatívne softvérové riešenia pre produkty healthcare. Využívame na to všetok náš potenciál – doménové, technické aj procesné znalosti. Softvér, ktorý pomáha zachraňovať životy musí byť bezchybný, preto vytvárame podmienky pre kontinuálne vzdelávanie a napredovanie našich zamestnancov. Ľudia, ktorí u nás pracujú nie sú len profesionáli, ich prirodzenou črtou je aj zanietenie. Staviame na udržaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.


 

Najlepšou moitváciou

však pre väčšinu z nás je sledovať v reálnom živote výsledky našej práce, ktorá reálne zlepšuje zdravie pacientov a pomáha ich zachraňovať. Odhadom päť miliónov pacientov na celom svete využíva každodenne z naše inovatívne technológie a služby v oblasti diagnostiky a terapeutického zobrazovania, laboratórnej diagnostiky a molekulárnej medicíny, ako aj služby digitálneho zdravotníctva.

Naši zamestnanci

majú istotu, že budú pracovať v modernom prostredí s tými najnovšími technológiami. Zároveň sa môžu spoľahnúť na ľudskosť a otvorenosť, na ktorých staviame. Sme hrdí, že sa nám ako spoločnosti s najvyšším počtom zamestnancov a pobočiek s medicínskou technikou na Slovensku, darí udržiavať pozitívnu a neformálnu atmosféru v bratislavských, žilinských a košických tímoch.

Našou pozíciou lídra

v oblasti technológií pre zdravotníctvo poctivo budujeme aj vďaka náboru šikovných ľudí z rôznych oblastí, ktorí majú veľkú vnútornú motiváciu prinášať inovácie uľahčujúce prácu lekárom a život pacientom. Taktiež vďaka stálemu vzdelávaniu a spolupráci s univerzitami či benefitmi, kvôli ktorým u nás ľudia pracujú radi a efektívne.