Presné a rýchlejšie zobrazovanie a laboratórna diagnostika

syngo.via

Syngo

Lekári často pracujú pod tlakom a stresom a pri stanovení diagnózy musia byť nielen presní, ale často aj rýchli. Niekedy rozhodujú doslova o sekundy. Tento softvér dokonale pozná ľudské telo a lekárom poskytne presne tie informácie, ktoré potrebujú.


Zobrazovacia technika dokáže poskytnúť špecialistom množstvo informácií a detailov, ktoré potrebujú pre kvalitnú diagnostiku. Spracovať veľké množstvo dát, je však časovo náročné. Rádiológ má však na vyšetrenie pacienta často aj menej ako päť minút. Softvér syngo.via je špeciálne navrhnutý tak, aby zefektívnil prácu špecialistov a urýchlil proces stanovenia diagnózy. Ide o sofistikovaný zobrazovací softvér, schopný trojrozmerne čítať snímky urobené pomocou počítačovej tomografie (CT) a magnetickej rezonancie (MRI). Vďaka umelej inteligencii a technológii počítačového videnia „rozumie“ ľudskej anatómii. Lekár tak z množstva dát dostáva prioritne tie informácie, ktoré potrebuje. Pomocou syngo.via vedia medicínsky špecialisti stanoviť diagnózu až o 75 percent rýchlejšie.


Používané technológie: C#, C++


Viac o syngo.via

Ultrazvuky

Virtual operation center

Ultrazvukové prístroje pomáhajú lekárom nazerať do vnútra ľudského tela. Kľúčovú úlohu v nich zohráva softvér, ktorý premení signál zo sondy na kvalitný obraz. Čím kvalitnejší obraz lekár dostane, tým jednoduchšie dokáže stanoviť presnú diagnózu.


Tím slovenských softvérových špecialistov Siemens Healthineers pracuje na vývoji softvéru pre tieto prístroje, ktorý poskytuje lekárom stále kvalitnejší a ostrejší obraz. Spolupracuje s lekármi a medicínskymi špecialistami na tom, aby výsledok ich práce stále lepšie slúžil pacientom. Na Slovensku vznikol aj softvér pre v súčasnosti najlepší ultrazvukový prístroj ACUSON Sequoia. Ten posunul hranice diagnostiky na novú úroveň. Umožňuje napríklad preniknúť až 40 centimetrov do ľudského tela v diagnostickej kvalite, čím tento spôsob sprístupňuje aj pre pacientov, u ktorých toto vyšetrenie nebolo možné. Po uvedení na trh získal obraz generovaný prístrojom ACUSON Sequoia ocenenie „Image of the month“ od Svetovej federácie pre ultrazvuk v medicíne a biológii.


Používané technológie: C#, C++

Computed tomography

Product image of NAEOTOM Alpha

CT prístroje patria do skupiny zariadení, ktoré pomáhajú lekárom nazerať do vnútra ľudského tela. Kľúčovú úlohu v nich zohráva softvér, ktorý premení signál z detektora na kvalitný obraz. Čím kvalitnejší obraz lekár dostane, tým jednoduchšie dokáže stanoviť presnú diagnózu.

Tím slovenských softvérových špecialistov Siemens Healthineers pracuje na vývoji softvéru využívaného v tisíckach prístrojov, ktoré sú používané na celom svete. Každý skener využije denne 30 – 90 pacientov na oddeleniach urgentného príjmu, kardiológii alebo počas intervenčných zásahov. Prispievame k plynulej zdravotnej starostlivosti pre rádovo stovky tisíc ľudí denne.

Vývoj softvéru v tejto oblasti nám umožňuje spoznať a učiť sa najnovšie technológie, ktoré následne využívame pri experimentoch a inovačných iniciatívach.

V úzkej spolupráci medzinárodného tímu sa podieľame na vývoji napr. SOMATOM Force, SOMATOM On.Site ako aj NAEOTOM Alpha, ktorý ako prvý na svete využíva technológiu phonon-counting.

Ostatné modality

OncoFreeze AI - Deviceless motion management for PET imaging -   PET/CT lung scan

Diagnostické prístroje sú bežnou výbavou nemocníc na celom svete. Stále kvalitnejší softvér v nich pomáha lekárom vidieť v ľudskom tele detaily, ktorésú pri stanovení diagnózy často rozhodujúce.

Röntgeny, magnetické rezonancie aj počítačové tomografy pomáhajú lekárom určiť správnu diagnózu a urýchliť tak samotnú liečbu. Čím presnejšie údaje lekár dostane, tým je väčšia šanca, že pacientovi včas pomôže. Podstatnou súčasťou medicínskych prístrojov je špičkový softvér, ktorý dokáže uľahčiť lekárom prácu a posúvať možnosti diagnostiky na novú úroveň. Lekár sa aj vďaka tomu môže sústrediť na svoju prácu, ktorou je liečenie pacientov.

Používané technológie: C#, C++