Monitorovanie, správa a servis lekárskych systémov

SERVICES KNOWLEDGE BASE

customer

Diagnostické prístroje musia fungovať bezchybne a s minimálnymi prestojmi. S ich servisom preto pomáha softvér, ktorý šetrí čas a peniaze.


Online platforma obsahuje všetky dostupné informácie potrebné k servisu zdravotníckej techniky. Umožňuje technikom vytvárať, aktualizovať a vyhľadávať v dokumentoch, prílohách a videách. Majú okamžitý prístup k databázam postupov či tipom a trikom od svojich kolegov, čím výrazne uľahčuje a urýchľuje ich prácu.


Vďaka tomu majú lekári a pacienti na celom svete zdravotnícke prístroje skôr, ich opravy sú výrazne lacnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Úspory vďaka efektívnemu využívaniu Services knowledge base sa odhadujú až na 150 miliónov dolárov.


Používané technológie: MS SQL, Amazon Web services (AWS), TypeScript+, C#, Apache SOLR


Viac informácií o SERVICES KNOWLEDGE BASE

REMOTE SERVICES

Sledovanie správnej funkcie medicínskych zariadení na diaľku a rýchle servisné zásahy bez nutnosti prítomnosti technika na mieste zabezpečia to, aby prístroje mohli čo najdlhší čas pomáhať pacientom bez zbytočného prerušenia.


Možnosť vzdialeného prístupu je dnes súčasťou mnohých zdravotníckych prístrojov Siemens Healthineers. Diaľkový prístup umožňuje servisným špecialistom monitorovať funkčnosť prístroja a odhaliť tak odchýlky, ktoré by ovplyvnili funkčnosť prístroja v budúcnosti. Mnohé servisné zásahy je tie možné vykonať bez nutnosti fyzickej prítomnosti technika. Medicínske zariadenia tak môžu slúžiť svojmu účelu bez prerušenia dlhší čas.


Sofistikovaná platforma tiež umožňuje používateľom bezpečný prístup k prístroju z ktoréhokoľvek miesta na svete. Vzdialené prístupy tak umožňujú naplno využívať potenciál medicínskych prístrojov.


Používané technológie: C#


Viac informácií o REMOTE SERVICES

 

teamplay Fleet

ipad

Jedna aplikácia na všetky prístroje v nemocnici pomáha lepšie plánovať ich plné využitie.


teamplay Fleet je webová aplikácia, ktorá umožňuje nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam komplexný manažment všetkých zariadení Siemens Healthineers. Vďaka nej majú prehľad o využívaní jednotlivých prístrojov či ich servisnej histórii. Môžu si tiež naplánovať budúcu údržbu prístrojov tak, aby čo najlepšie vyhovovala ich požiadavkám. Zvyšuje efektivitu a zjednodušuje pracovné procesy tým, že prináša dôležité informácie priamo na dosah ruky. Nemocnice majú prístup k informáciám nielen cez počítač, ale aj prostredníctvom mobilných zariadení. teamplay Fleet sa momentálne používa v 66 krajinách sveta. Viac ako 60-tisíc užívateľov prostredníctvom neho manažuje 148–tisíc zdravotníckych zariadení.


Používané technológie: TypeScript+, Java, MS Azure


Viac informácií o teamplay Fleet

ACT

Nielen výroba hardvéru a softvéru, ale aj samotná inštalácia medicínskych prístrojov je proces, pri ktorom záleží na detailoch. To, či je prístroj pripravený, aby bezchybne slúžil pacientom, preveruje špeciálny softvér.


Predtým, ako je röntgen či počítačová tomografia odovzdaná do rúk lekárov, je dôležité preveriť, či spĺňa náročné kritériá. Softvérový test zariadenia preverí zhodu s kvalitatívnymi, ale aj legislatívnymi požiadavkami. Výsledkom je certifikát, ktorý bezchybnosť potvrdí.


Webová aplikácia ACT pracuje v onlne či offline režime na zariadeniach s operačným systémom Windows aj iOS.


Používané technológie: TypeScript+, Java, MS Azure, MongoDB


Viac informácií o ACT

SYSTEM TRACE

services

Kvalita je pri medicínskych prístrojoch kľúčová. Ich výroba je precízny a auditovaný proces, ktorý je sledovaný aplikáciou System Trace.


Za dlhé roky vývoja rôznych medicínskych prístrojov Siemens Healthineers nazbieral tisíce technologických či medicínskych požiadaviek, ktoré musia diagnostické a liečebné prístroje spĺňať.


Všetky funkcionality softvéru, konštrukcia mechanických častí a ich integrácia sú zdokumentované, kontrolované a testované.


System Trace je aplikácia, ktorá zodpovedá za to, že všetky požiadavky sú v súlade s testami hardvéru a softvéru. Vďaka nej prístroj spĺňa svoj účel v kvalite, ktorú lekári potrebujú.


Používané technológie: Java