Hlavné témy v oblasti Point of Care testovaniaInformácie zamerané na aktuálne point of care témy, od prípadových štúdií až po klinické informácie

Point of care riešenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali okamžité, vhodné a jednoduché diagnostické testovanie. Počnúc oddelením urgentného príjmu až po ambulanciu lekára, rozhodnutia týkajúce sa liečby pacienta možno uskutočniť ihneď, výsledkom čoho je lepšia bezpečnosť pacienta, lepšie klinické výsledky a celková spokojnosť pacienta.