Siemens Healthineers Computed Tomography

Počítačová tomografia

Tým, že spoločnosť Siemens Healthineers po desaťročia uvádzala prelomové výrobky a služby CT, stala sa známou ako vedúca firma v inováciách: Inováciách, aby sa dosahovali najlepšie klinické výsledky a prispievalo sa k zdraviu pacientov tým, že sa minimalizuje ožarovanie a podávanie kontrastných látok - čo zároveň značí zlepšovanie kvality života.

1
2