Biograph Vision

Molekulárne zobrazovanie

Odpoveďami na klinické potreby v onkológii, neurológii, kardiológii a rádiológii spoločnosť Siemens Healthineers poskytuje molekulárne zobrazovacie riešenia PET/CT, SPECT a hybridných SPECT skenerov (SPECT/CT), aby lekárom na klinikách pomáhali diagnostikovať, liečiť a sledovať chorobu ešte spoľahlivejšie.

1