MR Hero Image - MAGNETOM Vida

Magnetická rezonancia

Naše inovatívne technológie MRI Vám ponúkajú výnimočnú kvalitu snímok, efektivitu a rýchlosť, pričom sú príjemné pre pacientov a chránia Vaše investície. Vybavenosť takýmito technológiami a veľmi silná globálna sieť spolupráce nám umožňujú stať sa lídrom v MRI.