Immunkjemi

Bred portefølje av systemer og utvidede menyer som er utviklet for å strømlinjeforme arbeidsflyt, øke den operative effektiviteten og bidra til bedre pasientbehandling.