Misbruksanalyser

Vi tilbyr tester for å oppdage misbruk og for å måle legemiddelkonsentrasjoner. Sluttresultatet gir et bilde av hvilke substanser som er aktive og dermed påvirker funksjonalitet og helse hos individer. Dette er viktig for å kunne ta de rette beslutningene.


Share this page:

The products/features (mentioned herein) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens organization for further details.