Misbruksanalyser

Vi tilbyr tester for å oppdage misbruk og for å måle legemiddelkonsentrasjonen i kroppen. Prøvesvarene gir et bilde av hvilke substanser som er aktive og som påvirker funksjonalitet og helse hos individer. Dette er viktig for å kunne ta de rette beslutningene.

Informasjonen videre er på engelsk.