Misbruksanalyser

Vi tilbyr tester for å oppdage misbruk og for å måle legemiddelkonsentrasjoner. Sluttresultatet gir et bilde av hvilke substanser som er aktive og dermed påvirker funksjonalitet og helse hos individer. Dette er viktig for å kunne ta de rette beslutningene.