COVID-19 variants

Nowe warianty wirusa SARS-CoV-2

Odróżnianie wariantu Omikron od Delta i innych mutacji

Program nadzoru

Ponieważ wirus SARS-CoV-2 ulega ciągłym mutacjom, a na całym świecie krąży wiele jego wariantów, firma Siemens Healthineers pragnie zapewnić, że prowadzi aktywny program nadzoru. W dalszym ciągu monitorujemy piśmiennictwo oraz bazę danych GISAID w celu oceny nowych wariantów mogących mieć wpływ na działanie testów FTD SARS-CoV-2 Assayoraz FTD SARS-CoV-2/FluA/FluB/HRSV2.

Najnowsza aktualizacja opiera się na wcześniejszej analizie in silico 11 428 775 kompletnych sekwencji w obrębie genu ORF1ab i 11 418 035 kompletnych sekwencji w obrębie genu N wirusa SARS-CoV-2 z bazy danych GISAID z dnia 17 lipca 2022 (www.gisaid.org). Niedawno wszystkie dostępne sekwencje dla XBB.1.5, BF.7 i BQ.1 zostały pobrane z bazy danych GISAID na dzień 16 stycznia 2023. Przeanalizowano 76 634 sekwencji w obrębie genu ORF1ab, a76 557 sekwencji pod kątem genu N. 

Potwierdzono, że testy FTD SARS-CoV-2 i FTD-SARS-CoV-2/FluA/FluB/HRSV wykrywają główne warianty i klady SARS-CoV-2, które obecnie krążą. Nasza ostatnia analiza in silico wykazała, że wszystkie analizowane sekwencje zostały wykryte ze 100% wskaźnikiem wykrywalności zarówno przez gen N jak i gen ORF1ab z maksymalnie trzema niezgodnościami. Ze względu na projekt z dwoma celami, co najmniej jeden test może wykryć sekwencję bez niezgodności. W związku z tym nie ma to wpływu na wykrywanie mutacji przez testy FTD SARS-CoV-2 i FTD SARS-CoV-2/FluA/FluB/HRSV3 .   

Lista wariantów oraz kraj pochodzenia w odniesieniu do SARS-CoV-2

Oznaczenie WHO

Linia PANGO

Klad GISAID

Klad Nextstrain

Związek z krążącymi 
liniami VOC

Data wyznaczenia 
lub pierwsza dokumentacja

Warianty budzące obawy (VOC)

Omicron

B.1.1.529**

GR/484A 

21K, 21L,
21M, 22A,
22B, 22C, 
22D

N.A. 

26 Listopada 2021 

Monitorowane subwarianty Omicron

/

BF.7 

GRA

22B

BA.5 sublinia

24 Stycznia 2022 

/

BQ.1 

GRA

22E

BA.5 sublinia

07 Lutego 2022 

/

BA.2.75 

GRA

22D

BA.2 sublinia

31 Grudnia 2021 

/

XBB 

/

22F

Rekombinowany 
z subliniii BA.2.10.1 i BA.2.75

13 Sierpnia 2022

Proces wykrywania wariantów

Eluaty pozytywnych próbek wirusa SARS-COV-2 są oznaczane ponownie za pomocą testów Diagnovital L452R (ROU)4 i Diagnovital K417N (RUO)4 w celu ułatwienia rozróżnienia próbek z podejrzeniem wariantu Delta od wariantu Omikron.

Kliknij na grafikę, aby dowiedzieć się więcej.

Diagnoza
 

Wykrywanie wirusa SARS-CoV-2

Profilowanie
 

Profilowanie mutacji

Sekwencjonowanie
(opcjonalnie)

Pełna analiza genomu wirusowego

  Współpraca z A1 Life Sciences dotycząca śledzenia wariantów

  Oferujemy zestawy Diagnovital firmy A1 Life Sciences

  Zestawy Diagnovital są przeznaczone do wykrywania i identyfikacji mutacji i wirusa SARS-CoV-2. Portfolio zestawów Diagnovital firmy A1 Life Sciences uzupełni test FTD SARS-CoV-2, który jest przeznaczony do wstępnej diagnostyki zakażenia. Dystrybuowane przez Siemens Healthineers produkty Diagnovital firmy A1 Life Sciences są oferowane wyłącznie do celów badawczych.

  a representation of covid-19 variants with viruses colored differently

  Profilowanie mutacji wirusa SARS-CoV-2

  Status prawny i rozmiary reakcji testu FTD SARS-CoV-2

  Potwierdzono, że wskaźnik wykrywalności dla testów FTD SARS-CoV-2 i FTD SARS-CoV-2/FluA/FluB/HRSV, które wykrywją występujące obecnie główne warianty i klady SARS-CoV-2, wynosi 100%. 

  Opis produktu

  Numer materiałowy Siemens

  FTD SARS-CoV-2 Assay - CE-IVD (32 reakcje) 

  11416300

  FTD SARS-CoV-2 Assay - CE-IVD (96 reakcji)5

  11416284

  FTD SARS-CoV-2 Assay EUA1 (96 reakcji)5

  11416302
  1
  2
  3
  4
  5