HematologiaDokładniejsze wyniki, bez konieczności wykorzystania wielkich systemów analitycznych czy testów „reflex”.

System hematologiczny Siemens umożliwia uzyskiwanie dokładniejszych wyników morfologii już przy pierwszym wykonaniu oznaczenia. Dzięki wykorzystaniu koncepcji „Practical Automation” laboratoria mogą w optymalny sposób zarządzać próbkami pacjentów, usprawnić swe procedury robocze i zwiększyć wydajność pracy, bez konieczności wykorzystania wiekich systemów analitycznych, kosztownych barwień czy testów „reflex.”