Informacje firmowe

Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa

Tel: +48 22 510 14 04
Tel: +48 22 510 14 03
Tel: +48 22 510 14 02
Fax: +48 22 510-14-26/25/21

www.siemens-healthineers.com/pl

medycyna.pl@siemens-healthineers.com


Zarząd Siemens Healthcare Sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Joanna Maria Miłachowska, Członek Zarządu: Emilia Tkacz


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa

Nr KRS 0000544569

Wysokość kapitału spółki: 41.050.000,- PLN
NIP 113-28-85-680
REGON 360879654
Certyfikat ISO 9001:2015
BDO 000012393