Badanie stężeń leków oraz obecności substancji uzależniających

Siemens Healthcare Diagnostics integruje pełen wachlarz badań diagnostycznych na obecność narkotyków oraz badań określających poziomy terapeutyczne leków. Wynik końcowy: pełniejszy obraz substancji „czynnych”, wpływających na funkcjonowanie lub stan zdrowia danej osoby - czyli informacje o kluczowym znaczeniu przy podejmowaniu decyzji.

Dzięki kompleksowej ofercie produktów firma Siemens spełnia wszystkie potrzeby w zakresie badań na obecność narkotyków i substancji leczniczych.