Rijnstate kiest voor innovatieve laboratoriumapparatuur van Siemens Healthineers

Den Haag|2018-10-03

Rijnstate en Siemens Healthineers ondertekenden op 3 oktober het samenwerkingscontract voor een innovatief lab. Dat lab vervangt straks de apparatuur in het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) van Rijnstate, waarmee het ziekenhuis zo’n 70% van alle analyses uitvoert. Het gaat daarbij om analyses van bloed en urine, waarvan de uitslagen snel bekend moeten zijn.

Vanaf april 2019 beschikt het KCHL over de apparatuur. Bloedbuizen zullen dan via de buizenpost vanuit het hele ziekenhuis naar het laboratorium worden getransporteerd, waar deze automatisch worden aangeboden aan een robotstraat. Ook de analyse gebeurt vervolgens automatisch. Testen kunnen zo aanzienlijk sneller en betrouwbaarder worden verwerkt.

Harm de Waard, klinisch chemicus en specialist-manager KCHL bij Rijnstate, verwacht dat het lab verbeteringen van het proces met zich meebrengt én voordelen oplevert voor de patiënt: “Bij de inrichting van het nieuwe laboratorium waren voor ons een snellere doorlooptijd tussen bloedafname en resultaat, continuïteit van ons proces en analytische betrouwbaarheid van essentieel belang. De oplossing van Siemens Healthineers biedt ons dit. De snelheid van diagnostiek neemt substantieel toe en voorkomt onnodige wachttijden in het behandeltraject voor patiënten en aanvragers.”

Pieter van der Meijs, directeur Laboratoriumdiagnostiek bij Siemens Healthineers: “Wij zijn er trots op dat we als hoofdaannemer de volledige inrichting mogen leveren van een 24-uurs laboratorium, met alle bijbehorende dienstverlening. De inrichting omvat het geheel van apparatuur: van inputmodule tot automatisch archief en alle aanverwante benodigdheden om total lab automation te realiseren, inclusief IT. Atellica Solution, ons nieuwe geautomatiseerde systeem voor chemie- en immunochemietesten, staat centraal in dit lab.”