More control, less miscommunication

Als tijd en precisie essentieel zijn: nieuwe CT-scanner Somatom X.ceed voor de meest uitdagende klinische gebieden

Den Haag

|2021-05-19

• Hoge snelheid en hoge resolutie CT-scanner met slimme bediening vereenvoudigt en versnelt
   procedures voor medisch personeel en patiënt

• Meer klinische mogelijkheden op gebied van cardiale- en spoedeisende hulp (seh)-beeldvorming
   of tijdens CT-geleide interventies


Naarmate het aantal radiologische procedures en de complexiteit ervan stijgt, worden steeds hogere eisen gesteld aan medisch personeel. Ook de mate waarin een patiënt coöperatief kan zijn tijdens het onderzoek beïnvloedt de kwaliteit van het onderzoeksresultaat. Complexe hardware en gebruikersinterfaces of beperkte begeleiding kunnen zulke uitdagingen zelfs vergroten en leiden tot variaties in het resultaat. Een eenvoudigere bediening van de scanner is daarom van cruciaal belang.

Afgelopen 20 jaar steeg de vraag naar Computertomografie (CT)-beeldvorming op seh-afdelingen sterk, zo is CT een belangrijk diagnostisch instrument geworden voor hart- en vaatziekten. Ook is CT veelgebruikt bij een biopsie, ablatie of pijntherapie. Tijd en precisie zijn daarbij van cruciaal belang, maar hangen sterk af van de ervaring van de gebruiker en medewerking van de patiënt. Daarom is door Siemens-Healthineers de Somatom X.ceed ontwikkeld die tegemoet komt aan de hoogste snelheid en resolutie in zijn klasse voor de meest uitdagende klinische gebieden waar tijd en precisie essentieel zijn.

Kunstmatige intelligentie

Met een gantry opening van 82 centimeter en de gebruiksvriendelijke tabletbediening is de Somatom X.ceed gericht op een betere gebruiker- en patiëntervaring. De hoge snelheden en hoge spatiale resolutie van de CT-scanner zijn essentieel voor cardiale, spoedeisende en spectrale beeldvorming. Siemens’ snelste single-source CT-scanner helpt zorgverleners bij het nemen van klinische beslissingen. Dit door integratie van twee systemen voor geautomatiseerde gebruikersbegeleiding: myExam Companion voor diagnostische procedures en myNeedle Companion voor gerichte naaldpad planning en lasergeleide puncties. myExam Companion begeleidt de gebruiker naar meer gestandaardiseerde resultaten en lage dosisniveaus. Toepassingen op basis van kunstmatige intelligentie bieden kant-en-klare resultaten om diagnostiek te vergemakkelijken. Medewerkers kunnen gemakkelijk procedures versnellen, van de voorbereiding van de patiënt tot de beoordeling van de beelden. myNeedle Companion vereenvoudigt de workflow bij minimaal invasieve behandelingen. Als de workflow eenmaal is getraind op één systeem, is de opleidingsinspanning voor een ander systeem veel korter. Het betreft tevens de eerste universele oplossing met een geharmoniseerde gebruikersinterface voor planning en geleiding van percutane naaldprocedures bij diverse beeldvormingssystemen.

Download hier rechtenvrije persfoto's

NOOT VOOR DE REDACTIE

Siemens Healthineers stelt zorgaanbieders wereldwijd in staat meer toegevoegde waarde te leveren. Dit doet Siemens Healthineers door hen te ondersteunen in hun ambities precisiegeneeskunde uit te breiden, zorgtransformaties te realiseren, patiëntervaringen te verbeteren en de gezondheidszorg te digitaliseren. Als toonaangevend pionier op het gebied van medische technologie, vernieuwt Siemens Healthineers voortdurend haar portfolio van producten en diensten. Dit gebeurt op de kerngebieden van beeldvorming voor diagnostiek en therapie en in laboratoriumdiagnostiek en moleculaire geneeskunde. Daarnaast ontwikkelt Siemens Healthineers dienstverlening op het gebied van digitale zorg en haar aanbod op het gebied van ziekenhuismanagement. Meer informatie: www.siemens-healthineers.nl.