Meer zekerheid met hoogwaardige zorg
Nieuwe angiokamer zet Ommelander Ziekenhuis Groningen op de kaart

Redactie HealthMatters

|2024-01-22

Door de komst van een nieuwe angiokamer kan het Ommelander Ziekenhuis Groningen sinds medio 2023 meer zekerheid bieden voor hoogwaardige zorg aan de ruim 125.000 inwoners in het noordoosten van Groningen. Het ziekenhuis in Scheemda groeit sterk en kan door het nieuwe beeldvormende systeem ook patiënten met meer complexe vaatproblemen behandelen.

Mark van den Heuvel, hoofd Medische Beeldvorming, Niek van Eerden, röntgenlaborant angiografie, en Miranda Bijlholt, algemeen röntgenlaborant, vertellen over de eerste ervaringen, kostenbewust innoveren en de samenwerking met Siemens Healthineers.Voorheen maakte de röntgenafdeling – net als vele andere ziekenhuizen in ons land – gebruik van een multipurpose doorlichtsysteem, maar dat systeem raakte verouderd. Daarnaast zag het regionale streekziekenhuis het aantal vaatziekten sterk toenemen. Het Ommelander Ziekenhuis ging daarom op zoek naar een alternatief, ook om afwijkingen van bloedvaten te behandelen die voorheen niet tot de mogelijkheden behoorden. “De angiokamer van Siemens Healthineers kwam als beste uit de bus”, zegt Van den Heuvel. “De aanschaf was voor ons een combinatie van kostenefficiëntie, flexibiliteit, beeldkwaliteit en stralingsveiligheid. En daarmee hebben we de juiste keuze gemaakt.”


Op de angiokamer werken vaatchirurgen, interventieradiologen, cardiologen, laboranten en andere betrokkenen samen op meerdere gebieden. De basis is steeds het gebruik van beeldvormende systemen in ‘de kleine operatiekamer’. Afwijkingen die vroeger niet behandeld konden worden in het ziekenhuis zijn met de nieuwe toepassingen nu wél te behandelen. Denk aan dotteren, emboliseren of bijvoorbeeld hersteloperaties van verwijde lichaamsslagaders. 


Niek van Eerden

Van Eerden: “Zo kunnen we nu ook onder andere een verstoorde bloedvoorziening in de voeten van diabetespatiënten herstellen. Zelfs de beschadiging van bloedvaten in de uiteinden van tenen. De populatie patiënten die baat heeft bij de additionele mogelijkheden is heel groot. De nieuwe angiokamer is dan ook pure winst, alleen al voor deze patiënten.”

Niet onbelangrijk is verder het beeldvormende systeem op de angiokamer, zoals de ARTIS Icono Floor, dat met driekwart minder röntgenstraling de patiënt en de laborant meer bescherming biedt dan de voorganger. Bijlholt: “Dat maakt röntgenonderzoek nóg veiliger voor laboranten én minder belastend voor patiënten. Het systeem is makkelijk en ergonomisch in het gebruik en – nog belangrijker – levert kwalitatief goede beelden. Kortom, we zijn zeer tevreden met deze nieuwe modaliteit.”

Daarnaast beschikt het Ommelander Ziekenhuis nu over een Cios Flow C-boog die wordt ingezet voor slokdarmonderzoek dat voorheen nog op een multipurpose systeem werd uitgevoerd. “Deze C-boog levert niet alleen een goede beeldkwaliteit, maar is zo ook relatief goedkoper dan een nieuw multipurpose-systeem aanschaffen, naast de angiokamer. Kortom, deze combinatie voldoet en het is een ideale oplossing voor ons”, aldus Van den Heuvel.


De aanschaf van de nieuwe angiokamer is in lijn met de missie van het ziekenhuis: goede zorg toegankelijk maken voor patiënten in de regio. “Het Ommelander Ziekenhuis is voor veel aandoeningen en ziekten breed inzetbaar”, legt Van den Heuvel uit. “We hebben korte wachttijden en alle medisch specialisten zelf in huis. Patiënten kunnen bij ons snel worden behandeld. Het is zelfs mogelijk om binnen een dag een huisartsbezoek, een diagnose én een behandeling te krijgen. Bovendien kunnen we intern de communicatielijnen kort houden. Patiënten in de regio ervaren ons dan ook als een vertrouwd, fijn ziekenhuis.”


Miranda Bijlholt

Het Ommelander Ziekenhuis werkt nauw samen met de huisartsenpost en andere zorgverleners in de regio én het UMCG. Zo draait het ziekenhuis wekelijks meerdere behandelprogramma’s, zodat patiënten in het noordoosten van Groningen dichtbij huis van een ziekte of aandoening kunnen herstellen en niet naar het verderop gelegen UMCG in de hoofdstad hoeven. Makkelijk, dichtbij en vertrouwd.

Een ander onderdeel in de missie van het Ommelander Ziekenhuis is het streven om kostenbewust te innoveren. De aanpak daartoe werpt vruchten af. Van den Heuvel: “Ziekenhuisbudgetten staan onder druk. Vandaar dat we als ziekenhuis zeer bewust en scherp kijken naar investeringen. Wat is ons budget? Welke investeringen zijn verantwoord? Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van onze apparatuur en software? Als we bepaalde voorzieningen niet volledig benutten, hoeven we die ook niet in huis te hebben en waar mogelijk besparen we op kosten, waarbij we dezelfde en betere zorg kunnen blijven bieden. En dat lukt.”


Mark van den Heuvel

Voor een balans tussen kwalitatief hoogstaande zorg en kostenbesparing is het Ommelander Ziekenhuis een Value Partnership aangegaan met Siemens Healthineers. Van den Heuvel: “Zij zijn met beeldvormende systemen één van de marktleiders in ons vakgebied. Neem de angiokamer als voorbeeld. Bij een partner als Siemens Healthineers kun je kiezen uit verschillende systemen in verschillende prijsklassen en toepassingen of applicaties. Het Ommelander Ziekenhuis kiest vervolgens, in constructief overleg en met de strategie in het achterhoofd, voor de meest reële investering. Siemens Healthineers denkt als partner proactief in elke fase volop mee over de aanschaf. En dat is wel zo prettig.

Bovendien kent Siemens Healthineers een goed opererende customer serviceorganisatie en ook dat woog voor het Ommelander Ziekenhuis mee in de keuze en de investering. Indien nodig is een service technician van Siemens Healthineers binnen 4 uur ter plekke in Scheemda, als er op dat moment geen ‘Man-on Site’ is, óf we hebben telefonisch een antwoord gekregen dat afdoende is om verder te kunnen”, aldus Van den Heuvel. “De uptime-garantie van de angiokamer is hoog en dat is – vooral voor een ziekenhuis met relatief kleine afdelingen – niet onbelangrijk.”


Voor radiologie en cardiologie wordt het Ommelander Ziekenhuis ondersteund door het hemodynamisch meetsysteem Sensis Vibe van Siemens Healthineers. Sensis Vibe is als het ware het hart waar alle handelingen, beslissingen, metingen en data van cardiovasculaire procedures in vastgelegd zijn. Het vermindert de administratieve rompslomp en standaardiseert de documentatie en verslaglegging, en brengt de overgang van analoog naar digitaal in een stroomversnelling. 

Zo gebruiken de röntgenlaboranten de applicatie onder andere voor het maken van digitale rapportages. Van Eerden: “Welke katheters zijn gebruikt tijdens het onderzoek? Wie waren aanwezig? Et cetera. We vullen alle relevante gegevens digitaal in en vinden het later snel en eenvoudig terug. De applicatie scheelt ons een hoop administratie en levert indirect kostbare tijd op. Daarnaast biedt Sensis Vibe de mogelijkheid om de bloeddruk van patiënten te meten, hartritmestoornissen te herkennen en vitale functies in de gaten te houden. Buitengewoon praktisch.”


OZG angiokamet
De nieuwe angiokamer in het Ommelander Ziekenhuis draagt bij aan toegankelijkere, hoogwaardige zorg.

De nieuwe angiokamer in het Ommelander Ziekenhuis draagt bij aan toegankelijkere, hoogwaardige zorg voor patiënten in het noordoosten van Groningen. Door kostenefficiënt te investeren in de juiste innovaties is het ziekenhuis er in geslaagd nu ook de meer complexe vaatproblemen effectief te behandelen. Met de komst van de angiokamer kan het Ommelander Ziekenhuis dan ook een flexibeler en completer zorgpakket aanbieden dan voorheen. En dat is winst voor artsen, laboranten én patiënten.