Overzicht POC meters Erasmus mc Klinische Chemie

Klinische Chemie Erasmus MC maakt kwaliteitsslag met POCcelerator

Met één systeem de status van alle POCT-meters monitoren

De administratie van Point of Care diagnostiek (POCT) in het Erasmus MC heeft recent met POCcelerator, het datamanagementsysteem van Siemens Healthineers, een sterke kwalitatieve impuls gekregen. Met de implementatie van deze middleware zet het grootste academische ziekenhuis van Nederland een flinke stap in de automatisering en efficiency van haar POCT. Met name als het gaat om gebruikersbeheer en kwaliteitscontrole. “We zijn nu af van veel administratieve rompslomp.”

Redactie HealthMatters

|2022-10-31

Enkele jaren geleden startte Erasmus MC de zoektocht naar nieuwe middleware voor POC-diagnostiek om de 171 POC-systemen van vijf verschillende leveranciers te koppelen aan het Laboratorium Informatie Systeem. “Daarbij was het van belang dat we met de nieuwe software het beheer van de ruim 6.000 gebruikers en de kwaliteitsbewaking op een eenduidige en geautomatiseerde manier konden uitvoeren”, zegt Andrei Tintu, laboratoriumspecialist klinische chemie.

Erasmus MC beschikt over een breed scala aan POCT-meters waaronder glucose-, bloedgas-, urine-, hemoglobine-, INR- en droge chemiemeters. Het gebruikersbeheer vond voor de invoering van POCcelerator plaats in verschillende middleware-systemen van diverse fabrikanten. Dit zorgde voor een grote hoeveelheid administratie die handmatig moest worden gedaan. “In een Excel-sheet hielden we bij welke collega’s nog bevoegd of gecertificeerd waren, wie toe was aan bijscholing en of iemand überhaupt nog bij ons werkte. Vanwege de grote aantallen was dat vaak niet te doen”, schetst POC-coördinator Emare Hulskamp.
Emare Hulskamp achter POCcelerator Web

Het uitgebreide gebruikersmanagement met de e-learningmodule gaf de doorslag om voor POCcelerator te gaan.

Dat is met POCcelerator verleden tijd. Met slechts één middleware-systeem beheert Erasmus MC nu volledig geautomatiseerd alle decentrale POC-apparaten én de certificering van POC-gebruikers. Zo is de lijst met bevoegde artsen en verpleegkundigen altijd up-to-date. Tevens zijn, door de koppeling tussen POCcelerator en het HR-systeem, alle nieuwe mede-werkers ook direct bekend binnen POCcelerator.

POCcelerator heeft een geïntegreerd systeem voor e-learningmodules voor zowel de initiële training als de verplichte, vijfjarige hercertificering. Als een nieuwe medewerker voor het eerst gebruik gaat maken van een POC-meter moet deze de e-learning-module volgen binnen POCcelerator en tevens een klassikale training bijwonen. De scores van de e-learning worden automatisch geregistreerd in POCcelerator. Gegevens van de klassikale trainingen worden handmatig ingevoerd. “De medewerker is dan bevoegd en bekwaam om POC-testen uit te voeren binnen ons ziekenhuis. E-learning is op deze manier van grote toegevoegde waarde in onze kwaliteits-bewaking”, zegt Tintu.

Emare Hulskamp (links) en Andrei Tintu
De hercertificering is binnen POCcelerator volledig geautomatiseerd. Het systeem houdt bij of de gebruiker bekwaam blijft door een minimaal aantal tests per jaar uit te voeren. Gebeurt dat niet dan vervalt het certificaat, wordt automatisch de toegang tot relevante POC-analyzers ingetrokken én krijgt de gebruiker automatisch via de e-mailfunctie een bericht over de verplichte e-learning. Hulskamp: “Voorheen was een medewerker die de initiële trainingen had gevolgd voor vijf jaar bevoegd, maar dat sluit niet meer aan op onze eigen kwaliteitseisen. Nu moeten collega’s elk jaar aantonen dat ze bekwaam en bevoegd zijn. POCcelerator helpt ons daar enorm bij waardoor de druk op onze administratie enorm is afgenomen.”
Erasmus MC beschikt over een breed scala aan POCT-meters waaronder glucose-, bloedgas-, urine-, hemoglobine-, INR- en droge chemiemeters.

Erasmus MC beschikt over een breed scala aan POCT-meters waaronder glucose-, bloedgas-, urine-, hemoglobine-, INR- en droge chemiemeters.

Het uitgebreide gebruikersmanagement met de e-learningmodule gaf voor Erasmus MC de doorslag om voor het systeem van Siemens Healthineers te gaan. Er zijn meer aspecten die uiteindelijk bijdroegen aan de keuze, zoals het open karakter van POCcelerator. Erasmus MC heeft vrijwel geen POC-apparatuur van Siemens Healthineers, maar maakt gebruik van de systemen van vijf andere leveranciers. Die zijn allemaal te koppelen aan POCcelerator en voor de meeste analyzers is dat eveneens geregeld. “Aan middleware van andere fabrikanten kunnen lang niet zoveel systemen van andere leveranciers worden gekoppeld”, zegt Tintu. “Niet alleen de middleware is flexibel, ook Siemens Healthineers. Ze kijken serieus naar onze specifieke eisen voor de configuratie van POCcelerator. Als wij iets nodig hebben dat buiten de standaardconfiguratie valt, dan denken ze heel goed met ons mee in oplossingen.”
Tintu: “Verder is het in POCcelerator mogelijk om onze eigen kwaliteitscontroles aan te maken, terwijl je bij andere leveranciers vaak gebonden bent aan bedrijfsspecifieke kwaliteitscontroles.” Alle gekoppelde POC-apparaten van Erasmus MC vallen zodoende binnen hetzelfde kwaliteitssysteem en zijn overzichtelijk in te zien. Hulskamp: “We kunnen vanuit één systeem de status van alle apparaten monitoren. Mocht er met een apparaat iets mis zijn, dan wordt die geblokkeerd. Ook kunnen we in POCcelerator trends waarnemen, bijvoorbeeld hoe vaak een apparaat een overtreding bij kwaliteitscontroles laat zien. Daar kun je dus op acteren door bijvoorbeeld een apparaat op tijd te vervangen.”
Kortom, Erasmus MC maakt dus stappen in de efficiency. Hulskamp: “Eerst was het proces heel omslachtig. De kwaliteitsmonitoring deden we in een extern programma. De gegevens kwamen binnen in een middlewareprogramma en moesten we ‘uitsturen’ naar ons Laboratorium Informatie Systeem. Daarin moesten we de data configureren om het vervolgens terug te sturen naar het kwaliteitssysteem om ook daar weer alles te configureren. Zo waren op drie plekken collega’s bezig om alles juist ingericht te krijgen.” Nu meet Erasmus MC de kwaliteit van de POC-analyzers en staat alles in een keer in POCcelerator. “Dat scheelt zo ontzettend veel werk”, aldus Hulskamp. Tintu tot slot: “We hebben dan ook op verschillende niveaus écht inhaalslagen gemaakt dankzij POCcelerator.”