MR Hero Image - MAGNETOM Vida

Magnetická rezonance

Naše inovativní MR technologie vám nabízejí vynikající kvalitu snímků, výkonnost, rychlost, ochranu investic a jsou přívětivé vůči pacientům. S těmito technologiemi a velmi silnou globální spolupracující sítí vám umožníme být lídry v magnetické rezonanci.