AI-Rad Companion supports the physicians reading workflow and may increase your diagnostic precision when interpreting medical images

AI-Rad Companion

Podpora při rozhodování u multimodálního zobrazování

  

AI-Rad Companion, naše skupina řešení rozšířeného pracovního postupu s umělou inteligencí, vám pomůže snížit zátěž základních opakujících se úkolů a zvýšit diagnostickou přesnost při interpretaci lékařských snímků. 

Řešení poskytují automatické následné zpracování obrazových datových sad prostřednictvím algoritmů využívajících umělou inteligenci. Automatizace rutinních pracovních postupů s opakujícími se úkoly a velkým objemem případů vám pomůže usnadnit každodenní práci a můžete se soustředit na zásadnější problémy. 

AI-Rad Companion Confirmation User Interface
This image shows the confirmation screen of the AI-Rad Companion Chest CT

Naše nejmodernější algoritmy vám jako uživateli budou automaticky distribuovány, jakmile budou oficiálně vydány a zpřístupněny. Pokud snímky následně zpracuje AI-Rad Companion, podpoří vaši interpretaci dat tím, že vám automaticky poskytne výsledky své analýzy ke kontrole, potvrzení a případnému zahrnutí do závěrečné zprávy nebo postupu péče – pro zvýšení vaší přesnosti a zajištění vyšší jistoty při diagnostickém rozhodování. 

Všechna rozšíření AI-Rad Companion jsou nasazována prostřednictvím platformy teamplay. Tento přístup usnadňuje pravidelné aktualizace i upgrade a usnadňuje integraci nových nabídek do stávajícího IT prostředí. 

Zjistěte více o nabídkách AI-Rad Companion pro různé modality a části těla.

  Jak se AI-Rad Companion využívá v praxi

  Zákazníci po celém světě používají AI-Rad Companion ve své klinické praxi. Zjistěte, jaké mají pozitivní zkušenosti od doby, kdy začali používat AI-Rad Companion Chest CT ve své každodenní práci.

  Clinical Outcomes

  We developed the AI-Rad Companion to help you cope with a growing workload. With its deep learning algorithms, AI-Rad Companion automatically highlights abnormalities, segments anatomies, and compares results to reference values.

  Integration

  COVID-19

  COVID-19

  The entire global population has been impacted, in one way or another, by the COVID-19 virus. The AI-Rad Companion, our Siemens Healthineers AI driven solution, offers our customers the opportunity to have access to different postprocessing software for the analysis of lung examinations.

  Chest imaging, X-ray in particular, plays an important role in patient management during the COVID-19 pandemic5. Patient management and clinical decisions depend on clinical outcomes and imaging reports. The new member of the AI-Rad Companion family, the AI-Rad Companion Chest X-ray, automatically processes upright chest X-ray images (PA direction). Next to pneumothorax, pleural effusion and nodule detection, the AI-Rad Companion Chest X-ray is able to indicate consolidations and atelectasis. The latter may be signs of pneumonia caused by the COVID-19 virus.

  Next to all extensions the AI-Rad Companion Chest CT, evaluates the pulmonary density, highlights and quantifies areas of pneumonia which could have been caused by a COVID-19 infection.
  It offers:

  • A Quick & Easy overview of the lung with a color-coded pictogram
  • Segmentation and Quantification of ground-glass opacities and high densities in the lung
  • VRT (Volume Rendering) for additional overview of opacity spatial distribution
  • 2D axial views - overlaid with delineations of the opacities and the lungs   
  1
  2
  3