MAGNETOM Sola Cardiovascular Edition

MAGNETOM Sola Cardiovascular Edition

Výsledky pro relevantní rozhodování – předefinování péče o pacienta

MAGNETOM Sola Cardiovascular Edition se automaticky přizpůsobuje variabilitě pacientů, aby zamezila neoprávněným variacím v MR kardiologických vyšetřeních. Využijte nových možností, jako je rychlost, spolehlivost a snadné zacházení s technologií BioMatrix. Jděte vstříc precizní medicíně zlepšením diagnostické přesnosti a zjednodušením individuálních léčebných strategií.

MAGNETOM Sola Cardiovascular Edition – Z pohledu zákazníka

Features & Benefits

Compressed Sensing Cardiac Cine

Get high-quality consistent cardiac MRI scans with Compressed Sensing Cardiac Cine for functional imaging even for patients with arrhythmias or dyspnea.


MyoMaps

MyoMaps with HeartFreeze to detect myocardial injury and get patients on the right treatment pathway fast.


The Cardiac Dot Engine harnesses our unique standardization and automation technology to make cardiac scans faster and more robust.

BioMatrix Sensors and the AI-powered Cardiac Dot Engine provide fast patient setup and step-by-step guidance for standardized diagnostic cardiac MRI exams.

Clinical Use

1
2