Nyheter & artiklar Siemens Healthineers Sverige

Kommentar till SVT Uppdrag Granskning 27 mars 

SVT Uppdrag Granskning sänder 27 mars ett reportage om ett rättsfall på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I fallet ingår en tidigare medarbetare på Siemens Healthineers. Medarbetaren i fråga lämnade Siemens Healthineers flera år innan dessa misstankar uppkom. Fallet har utretts av polis och åklagare och dom har nyligen fallit i tingsrätten.

"Vi har tagit del av domen i fallet som bland annat rör en tidigare medarbetare. Det har varit en omfattande utredning och det är viktigt att rättsväsendet har kunnat få fram alla fakta i ärendet. Siemens Healthineers accepterar inga lagbrott och har i hela ärendet bistått polis och åklagare. Vi har tydliga riktlinjer och policys för hur kontakter med sjukvården ska hanteras. Siemens Healthineers anser att samarbete mellan sjukvården och industrin är avgörande för att patienterna ska få bästa möjliga vård. Därför är det viktigt att reglerna kring samarbetet följs. Vi fortsätter och intensifierar vårt arbete för att vara en trygg och pålitlig leverantör och samarbetspartner till svensk hälso- och sjukvård."

Nyheter