mobilett old systen

Pensionerade röntgensystem tillbaka i drift under pandemin 


Samarbete och hög systemkvalitet gjorde det möjligt för Karolinska universitetssjukhuset och Siemens Healthineers att få tre nära 40 år gamla mobila röntgensystem tillbaka i drift för att stötta bildtagning av lungor under pandemin.

I början av pandemin kom Karolinska universitetssjukhuset fram till att den mobila röntgenutrustning de hade tillgång till skulle vara långt ifrån tillräckligt som en långvarig lösning under dessa utmanande tider. Genom att kontakta sjukhusfysikerna och Karolinska Institutet (KI) fick de tillgång till tre Siemens Mobilett Plus-system, tre mobila röntgensystem från mitten av 90-talet som inte hade använts på väldigt många år. 

Siemens Healthineers kontaktades för att komma fram till hur systemen skulle testas och tas i bruk. Serviceingenjören Laszlo Wohlgang från Siemens Healthineers bistod med en servicehandbok för de gamla systemen så att en genomgång av systemen kunde göras. Systemen kontrollerades och två av dem kunde relativt lätt köras igång och användas. 

Det tredje systemet orsakade fler utmaningar. Ett felmeddelande dök upp vid varje exponering av höga kilovolt (kV). Med hjälp av manualen och felsökning kom man fram till att det behövdes en konditionering, eftersom det av systemet uppmätta kV-värdet avvek för mycket från det förväntade. Teknikerna testade och körde kV-kalibrering och konditionering av röntgenröret men fick det inte att fungera med hög kV. Genom att gå igenom konditioneringsprogrammet fem eller sex gånger under flera dagar var det så småningom möjligt att exponera tillräckligt höga kV för lungbilder.

System från 1984 tas i drift
I ett förråd på Karolinska hittades också en Mobilett från 1984, som inte varit i klinisk drift sedan 1993. Teknikerna öppnade systemet och insåg snabbt att det de hade lärt sig från det gamla Mobilett Plus-systemet inte kunde tillämpas här. Det var inte uppmärkt vilken DIP-omkopplare som skulle sätta maskinen i serviceläge, och utan serviceläge kunde de inte starta maskinen, eftersom den då skulle ladda kondensatorer som inte hade laddats på mer än 20 år fulla. Det skulle innebära en risk för att kondensatorerna skulle gå sönder. De behövde ett sätt att ladda upp dem sakta. Teknikerna från Karolinska ringde några Siemens Healthineers servicetekniker som arbetade med systemet på 80-talet och som fortfarande finns kvar i företaget, men ingen kunde komma ihåg hur man skulle gå in i serviceläget. Från en användarmanual som satt på maskinen fick de veta att den önskade informationen fanns på en mikrofilm som kunde beställas från Siemens. 

De utgick dock från att det inte längre var möjligt att beställa mikrofilm, och även om det skulle ha varit möjligt så fanns inte längre någon mikrofilmläsare på Karolinska. De var tvungna att hitta instruktionerna någon annanstans. Efter en del undersökningar lyckades Siemens Healthineers Key Account Manager och tidigare servicetekniker Magnus Kokk få tag på en sida från en manual genom en tidigare Siemens Healthineers-kollega. Ett foto på manualen som skickades via mobiltelefon gav teknikerna information om hur Mobiletten skulle sättas i serviceläge. En långsam laddning av kondensatorpaketet kunde nu göras. Efter konditionering och exponering med gradvis ökande mAs och kV kunde de nå de 125 kV som behövs för lungbilder. Maskinen fungerade utan några som helst felmeddelanden!