Service

Läs mer om hur vi på Siemens Healthineers kan uppfylla dina förväntningar genom att systematiskt arbeta proaktivt med service. På så sätt kan vi undvika systemfel eller ojämn kvalitet redan innan problemen uppstår. Vi kan hjälpa er att optimera verksamheten och sänka kostnaderna.

Kontakta vårt Customer Care Center på 020-22 50 22 eller via ccc.se.team@siemens-healthineers.com.