Bilddiagnostik

Bilddiagnostikens bidrag till hälso- och sjukvården ökar ständigt. Sjukdomar upptäcks tidigare och behandlingen blir allt mer effektiv. När användningsområdet för bilddiagnostik utökas från endast diagnostik till att förebygga och behandla ger det möjlighet att drastiskt bidra till att minska hälso- och sjukvårdskostnaderna globalt.


1iPad-applikationen är inte för diagnostiskt bruk. För mobila enheter som iPad kan landsspecifika lagar finnas. Vänligen ta hänsyn till dessa lagar innan diagnostiskt användande.

2Produkten är för tillfället under utveckling, den finns inte till försäljning i USA eller i vissa andra länder. Framtida tillgänglighet kan inte garanteras.

3Artis med PURE® inväntar 510(k) godkännande och finns inte tillgänglig kommersiellt ännu i USA eller andra länder.

4Symbia Evo Excel finns inte kommersiellt tillgänglig i alla länder. Av regulatoriska skäl kan dess framtida tillgänglighet inte garanteras. Vänligen kontakta din lokala Siemens organisation för vidare information.

5Baserat på tillgänglig litteratur vid tiden för publicerande. Data finns på fil. 

6Mobilett Mira Max finns inte kommersiellt tillgänglig i alla länder. Av regulatoriska skäl kan dess framtida tillgänglighet inte garanteras. Kontakta din lokala Siemensorganisation för vidare information.