Bilddiagnostik

Bilddiagnostikens bidrag till hälso- och sjukvården ökar ständigt. Sjukdomar upptäcks tidigare och behandlingen blir allt mer effektiv. När användningsområdet för bilddiagnostik utökas från endast diagnostik till att förebygga och behandla ger det möjlighet att drastiskt bidra till att minska hälso- och sjukvårdskostnaderna globalt.

1
2
3
4
5
6