Genomlysning

Siemens tillhandahåller ett brett utbud av system för genomlysningsundersökningar (floroskopi). Tillsammans täcker de dina behov inom såväl genomlysning som traditionella skelett- och lungundersökningar.