Genomlysning

Siemens tillhandahåller ett brett utbud av system för genomlysningsundersökningar (floroskopi). Tillsammans täcker de dina behov inom såväl genomlysning som traditionella skelett- och lungundersökningar.

The products/features shown on this webpage are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens organization for further details.