Siemens Healthineers Computed Tomography

Datortomografi (CT)

Siemens Healthineers har presenterat banbrytande datortomografiprodukter och tjänster i årtionden och är kända som innovationsledare. Innovationer som maximerar den klinska nyttan och bidrar till patienternas välmående genom att minska strålning och kontrastdoser betyder bättre livskvalitet. För Siemens Healthineers är endast att vara bäst gott nog.

1
2