Fjärrstyrd MR-kamera

Ett nytt sätt att göra undersökningar i Region Norrbotten

virtual cockpit norrbotten

Julia Boqvist, enhetschef vid Bild- och funktionsmedicin i Piteå.
Foto: Ulrika Englund.

Norrbotten med stora avstånd mellan städer, är en perfekt geografisk plats för att dra nytta av fördelarna med syngo Virtual Cockpit. Personalens radiologiska kompetens kan nu nyttjas där den behövs utan tidskrävande resor mellan sjukhusen. Det nya arbetssättet är till godo för både miljö, patienter, personal och alla som bor i regionen.

I Kalix är människor vana vid att resa långt för att få tillgång till sjukvård. Man skulle kunna tro att varje sjukhus har en egen MR-kamera men i Kalix har det inte funnits någon förrän tills nyligen. Kostnadsfaktorer och brist på personal som kunde använda en MR-kamera hade gjort att man avvaktat. Nu med en MR-kamera på plats och genom virtuell fjärrstyrning med syngo Virtual Cockpit har kostnaderna istället minskat.


virtual cockpit norrbotten

Planen är att undersöka sex patienter om dagen med den nya
MR-kameran i Kalix, cirka 1250 patienter per år. Förutom att patienter slipper långa resor för dessa typer av undersökningar sparar regionen minst 700 000 kronor per år.

Ny virtuell teknik minskar resor för patienter och personal

Julia Boqvist, enhetschef vid Bild- och funktionsmedicin i Piteå har varit mycket engagerad i implementeringen av systemet. Julia är tillsammans med Johanna Keskitalo och Olof Svedberg, MR-systemadministratörer i Region Norrbotten.
- När vi hörde om syngo Virtual Cockpit, såg vi omedelbart fördelarna i vår region, berättar Julia.


<p>Julia Boqvist,&nbsp;</p>

Andra fördelar

Under pandemin har personalfrånvaron varit mycket hög, men tack vare syngo Virtual Cockpit har man inte behövt avboka patienter.
- När personal varit sjuka har vi istället kunnat fylla på med personal på distans, säger Julia.

syngo Virtual cockpit har också används för utveckla undersökningsmetoder och för protokolloptimering. En radiolog kan fjärransluta och hjälpa till att skapa protokoll utan att behöva vara på plats.
- Vi kan arbeta tillsammans med protokolloptimering, även om vi inte befinner oss fysiskt vid MR-kameran. Dessutom, med teamplay Protocols, kan vi distribuera protokoll till alla MR-kameror i regionen via en centraliserad protokollhantering, säger Julia Boqvist.


Klicka på plustecknen för att läsa mer.

  1. Vid personalbrist kan syngo Virtual Cockpit vara extra användbart. Erfarna kollegor på andra sjukhus kan då koppla upp sig snabbt och i realtid via chatt- eller videosamtal ge support. syngo Virtual Cockpit är tillgängligt för CT, MR, PET/CT och SPECT/CT.

  2. syngo Virtual Cockpit är även ett perfekt verktyg vid utbildning av personal.

  3. En expert kan ha upp till tre MR-kameror uppkopplade på olika platser samtidigt.