En ovärderlig hjälp under pandeminSå jobbar NU-sjukvården med patientnära blodgasutrustning

Att snabbt och enkelt kunna analysera blodgaser med patientnära instrument är en stor hjälp i arbetet med de kritiskt sjuka patienterna under pandemin.
-  Man kör sitt prov utan att ta av sig all skyddsutrustning och våra blodgasinstrument ger snabb diagnoshjälp i akuta lägen, säger Birgitta Olofsson, instruktör och PNA-samordnare på NU-sjukvården i Trollhättan.

Med blodgasanalys kan personalen snabbt sätta in åtgärder utifrån patientens behov och sedan även testa så att insatt behandling har önskad effekt. 
- I dagens pandemivärld är patientnära blodgasanalys en ovärderlig hjälp, säger Birgitta.

Birgitta och hennes kollega kan med hjälp av RapidComm granska och fjärrstyra utrustningen som finns på sjukhuset och se så att den fungerar som den ska. De kan även vägleda och ge support till de avdelningar och mottagningar som använder patientnära blodgasutrustning.