teamplay protocols

Genom förenklad protokollhantering kan Karolinska universitetssjukhuset leverera högre vårdkvalitet

Karolinska University Hospital, Sweden
Karolinska

Röntgenavdelningar, inom CT i synnerhet, har ofta många skanningsprotokoll att hantera. På sjukhus eller i regioner kan det handla om hundratals CT-protokoll. Enligt lag krävs systematiska kvalitetsgranskningar av CT-protokoll och det ingår i kvalitetssäkringsarbetet vid Karolinska universitetssjukhuset. Arbetet utfördes tidigare manuellt genom att protokolländringar dokumenterades i Excel-filer eller PDF:er och sedan kategoriserades de efter undersökningstyp för versionshantering. Det var utmanande att hinna med protokollhanteringen på grund av resursbegränsningar.

För att kunna hantera denna utmaning har barnröntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset börjat implementera moderna protokollhanteringsverktyg för sina datortomografer genom att använda Siemens Healthineers teamplay performance management-applikationer. Applikationen teamplay Protocols ger fjärråtkomst till Siemens Healthineers bildgivande system och detta gör det möjligt att hantera protokollen centralt. Det tar bort behovet av att samla information manuellt på plats vid systemen och säkrar högkvalitativ vård och standardisering inom hela organisationen. Genom att samla alla protokoll och protokollhistoriken på ett och samma ställe kan användarna på ett enkelt sätt utföra systematiska kvalitetsgranskningar.

Karolinska

Denna fallstudie tar en djupare titt på utmaningarna med protokollhantering och visar hur Karolinska Universitetssjukhuset har implementerat ett framgångsrikt centraliserat protokollhanteringssystem som följer de högsta kvalitetsstandarderna och ger effektiva resultat för patienterna.Protokollhantering med teamplay hjälper till att spara tid och utnyttja resurserna bättre eftersom det minskar arbetsinsatsen som krävs för protokollrevidering och minimerar avbrott i de dagliga patientundersökningarna.