Universitetssjukhuset i Örebro ser flera positiva effekter av att automatisera sitt labb

Aptio

Genom att automatisera laboratoriet har Universitetssjukhuset i Örebro fått uppleva flera positiva effekter på både arbetsflöde, arbetsmiljö och vad gäller övervakning.

Många laboratorier förväntas förbättra nyttjandet av sina labbresurser och samtligt minska kostnaderna, vilket kan vara en utmaning. En stor fördel med det nya automatiserande arbetssättet på avdelningen Klinisk Kemi i Örebro är att kompetens och personal nu kan nyttjas på ett bättre sätt vilket har lett till ökad effektivitet.

Ida Branzell, Teknikansvarig på Klinisk kemi på Laboratoriemedicinska kliniken, ser även andra effekter med konsolideringen.
- Samarbetet fungerar väldigt bra mellan avdelningarna, med en gemensam automation för laboratoriemedicin på sjukhuset, berättar hon.

Bättre arbetsmiljö
Hela automationslösningen har byggts in bakom glasväggar och det är endast in- och utmatningsenheten som finns utanför automationshallen. Genom detta kan personalen på laboratoriet arbeta utanför hallen i en tyst miljö under största delen av dagen.

<p>Ida Branzell</p>

Flera discipliner på automationen
Laboratoriemedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro har fått in flera olika discipliner på sin automation. Klinisk kemi utför analyser åt Immunologen, Kemlab och Mikrobiologen på sin automationsbana. Idag kan alla blodprover som kommer till laboratoriet sättas direkt på automationen utan försortering. Aptio Automation är så öppen att det även går att koppla in olika leverantörers instrument till samma automationslösning.

Tidigare har laboratoriet fått hantera olika fristående instrument manuellt som krävt extra sortering. Nu när alla instrument är kopplade till automationen har man kunnat konsolidera allt på labbet och gjort det multidisciplinärt, med flera olika discipliner på en och samma bana.

Övervakning och statistik
Med hjälp av programmet APM (Atellica Process Manager) kan laboratoriepersonalen övervaka hela automationen, då alla instrument är kopplade till APM. De kan styra instrumentskärmarna och få instrumentlarm utan att behöva gå in i automationshallen.
- Det är en väldigt stor fördel arbetsmiljömässigt. Vi kan även få larm på prover som riskerar att få fördröjda svar, få statistik på flödet mellan olika instrument och se hur många prover som går på automationen. Vi kan också se vilka svarstider som uppnåtts för varje specifik analys, säger Ida.

orebro

Se hur Universitetssjukhuset i Örebro har förbättrat sina processer med hjälp av Aptio Automation och processövervakning med Atellica Process Manager.