Impressie pandemiefaciliteit Delta Medical Center

Centrale pandemiefaciliteit biedt toekomstvisie: voorkomen lockdowns met ‘nationale reserve’ alternatief

Den Haag

|2021-01-13

  • Faciliteit helpt afschaling reguliere zorg bij een volgende pandemie voorkomen
  • “Delta Medical Center” voor 20% operationeel binnen 48 uur en 100% binnen 120 uur
  • Landelijke rol coördinatie en logistiek van patiënten gedurende een crisis

Waar momenteel alle inspanningen gericht zijn op de bestrijding van de Covid-19 pandemie lijkt een vergezicht op het omgaan met toekomstige pandemieën te ontbreken. Voornaamste aanleiding tot de lockdowns in Nederland – met grote maatschappelijke en economische gevolgen – is het ontlasten van de zorginfrastructuur. Desondanks zullen volgens het RIVM alleen al door het uitstel van delen van de ziekenhuiszorg in de eerste coronagolf minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren gaan. In de week van Kerst werd de zorg opnieuw afgeschaald: alle planbare, ‘niet-acute zorg’ in ziekenhuizen werd tot nader order stilgelegd, diverse kinder-IC’s voor volwassenen Corona-patiënten gebruikt en er werden opnieuw patiënten ondergebracht in Duitse ziekenhuizen. 


Om een lockdown bij een toekomstige pandemie – wat volgens experts slechts een kwestie van wanneer en niet óf betreft – te voorkomen, heeft een consortium van bedrijven een plan ontwikkeld voor een full-service medische pandemiefaciliteit onder de naam “Delta Medical Center”. Idee is dat de faciliteit centraal in Nederland, bijvoorbeeld Lelystad, wordt gerealiseerd, hetgeen in 12 maanden tijd zou kunnen. Dit Delta Medical Center maakt dan gebruik van een te vormen ‘nationale reserve’ aan medisch/verplegend personeel. De faciliteit helpt afschaling van de reguliere zorg bij een volgende pandemie voorkomen en heeft tevens een belangrijke rol bij de centrale coördinatie en logistiek van patiënten in Nederland gedurende een crisis.


Het consortium bedrijven achter het plan, bestaande uit Vehold, JanSnel, Siemens Healthineers en Siemens Smart Infrastructure, Medexs en Dräger, heeft een ontwerp laten maken van een faciliteit van circa 80.000 m2, met 1.500 IC-bedden en inclusief triage-units, diagnostische ruimtes, OK-complex, mortuarium, kantoren en facilitaire voorzieningen. Het omhelst een publiek-private samenwerking met een concessie voor een periode van 20 jaar met betrekking tot bouw, instandhouding, training personeel, service en onderhoud. De faciliteit heeft een flexibele inrichting en is voor 20% operationeel binnen 48 uur en 100% binnen 120 uur. 

impressie binnenkat pandemiefaciliteit

Impressie binnenkant pandemiefaciliteit

Het personeel, de belangrijkste factor bij elke medische instelling, wordt betrokken uit een landelijke pool, een `nationale reserve‘. Elk ziekenhuis in Nederland draagt bij aan deze medisch personeelpool. Zo wordt het huidige zorgpersoneel innovatief gemobiliseerd voor een crisis en krijgt het toekomstbestendige trainingen en opleidingen. De faciliteit voorziet tijdens zo’n crisissituatie in alle relevante behoeften, van eten en slapen tot busvervoer.

Voor consortiumpartner en technologieonderneming Siemens, dat onder meer met een breed portfolio virustestmaterialen en met slimme gebouwoplossingen die het gebouw onderdeel maken van het genezingsproces, meehelpt aan de bestrijding van de Covid-19 pandemie, past het opzetten van een medische pandemiefaciliteit naadloos in haar missie; technologie ‘met een doel’ door bij te dragen aan langer en gezonder leven. Het bedrijf heeft tevens veel kennis van de constructie van medische centra en de daarbij benodigde bouwtechnologie.

<p>Kees Smaling</p>

In een aantal andere EU-landen worden de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een centrale behandelfaciliteit eveneens onderzocht.

Jeroen de Bruin

Jeroen de Bruin (persvoorlichter)

Mobiel: +31 6830 98 928; E-mail: jeroen.debruin@siemens.com

Siemens Healthineers stelt zorgaanbieders wereldwijd in staat meer toegevoegde waarde te leveren. Dit doet Siemens Healthineers door hen te ondersteunen in hun ambities precisiegeneeskunde uit te breiden, zorgtransformaties te realiseren, patiëntervaringen te verbeteren en de gezondheidszorg te digitaliseren. Als toonaangevend pionier op het gebied van medische technologie, vernieuwt Siemens Healthineers voortdurend haar portfolio van producten en diensten. Dit gebeurt op de kerngebieden van beeldvorming voor diagnostiek en therapie en in laboratoriumdiagnostiek en moleculaire geneeskunde. Daarnaast ontwikkelt Siemens Healthineers dienstverlening op het gebied van digitale zorg en haar aanbod op het gebied van ziekenhuismanagement. Meer informatie: www.siemens-healthineers.nl.


Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met innovatieve producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000 werknemers in dienst. www.siemens.nl