HartKliniek vernieuwer digitalisering zorgPartnership met Siemens Healthineers impuls voor efficiëntere anderhalvelijnszorg

2020-09-23

HartKliniek, zorgaanbieder op het gebied van hart- en vaatziekten, zet een belangrijke innovatieve stap in digitalisering van de zorg. Dankzij de datamanagement-oplossing van Siemens Healthineers heeft HartKliniek als een van de eerste in Nederland de beschikking over een veilige online IT-infrastructuur. Om hiermee medische data, zoals echobeelden, op te slaan en deze locatie-onafhankelijk te bekijken en snel en veilig te delen. Hiermee kan de snelgroeiende organisatie met thans 11 locaties verspreid over Nederland de hartzorg efficiënter inrichten. Dit is nodig omdat anderhalvelijnszorg - het aanbieden van medisch specialistische zorg buiten de muren van het ziekenhuis - cruciaal is als antwoord op de toenemende zorgvraag.

Patiënten met hartklachten belanden nu nog vaak onnodig in het ziekenhuis. Een groot deel van hen blijkt geen cardiale aandoening te hebben of met alleen medicijnen behandeld te kunnen worden. Bij HartKliniek kunnen patiënten snel terecht bij de cardioloog voor een eerste screening, controle, behandeling en nazorg. Alleen indien nodig verwijst HartKliniek door naar regionale ziekenhuizen. Hiermee dicht HartKliniek de kloof tussen de huisarts en het ziekenhuis, vermindert het de druk op de ziekenhuizen en brengt het de zorg dichterbij de patiënt.

Dankzij een partnership met expertbedrijf Siemens Healthineers kan HartKliniek moderne hartzorg met behulp van innovatieve medische technologie verder vormgeven. Centraal thema in het partnership is de digitalisering, waarvoor het implementeren van de ‘syngo.share’ oplossing een belangrijke eerste stap is. De cardiologen van HartKliniek zijn werkzaam op verschillende locaties in Nederland. Via ‘syngo.share’ kunnen medische gegevens eenvoudig en veilig opgeslagen worden in de cloud en gedeeld worden met andere HartKliniek-vestigingen en zorgprofessionals, zoals ziekenhuizen of huisartsen. Deze oplossing zorgt voor een forse tijdwinst, ontzorgt medisch professionals en maakt de hartzorg in Nederland efficiënter.

COO Willem Baars over de filosofie van HartKliniek. “Alles draait bij ons om het dichterbij brengen van de zorg naar de patiënt. Hierbij streven we in de eerste plaats naar regionale samenwerkingsmodellen en een naadloze samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen om optimale zorg te bieden. Altijd en overal toegang hebben tot medische gegevens is daarbij essentieel. Technologie is nodig om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dankzij het partnership met Siemens Healthineers beschikken we nu over een écht hoogwaardige en veilige oplossing en kunnen we doorlopend blijven verbeteren en vernieuwen.”

Sjaak van der Pouw, directeur innovatie van Siemens Healthineers over de toekomst van de cardiologische zorg. “Die zorg is in Nederland van internationaal topniveau. Om dat zo te houden, moeten we blijven investeren in meer efficiëntie en slagkracht. Vooral ook omdat het aantal patiënten met hartfalen in Nederland de komende tijd enorm toeneemt. Deze groei kan niet alleen in de ziekenhuizen worden opgevangen. De aanbieders van anderhalvelijnszorg zoals HartKliniek zijn een belangrijk en noodzakelijk antwoord op die toenemende zorgvraag. Met onze technologische innovaties kunnen we daarbij de cardioloog ondersteunen en werk uit handen nemen, want juist bij patiënten met hart- en vaatziekten is snelheid van levensbelang.”


HartKliniek
Chantal Nagel-Lammers
chantal@hartkliniek.com
+31 88 500 2021

Siemens Healthineers
Alex de Vries
alex.de.vries@mslgroup.com
+31 6 51 11 92 05


Over HartKliniek
HartKliniek is een poliklinisch diagnostiek- en behandelcentrum voor hart- en vaatziekten, opgericht door de cardiologen Menno Baars en Chris Hie. Samen zijn zij opgestapt uit de ziekenhuiswereld om daarna te gaan doen wat zij in de zorg echt nodig vonden. Namelijk de zorg terugbrengen naar de menselijke maat en onnodige zorg en ziekenhuisopnames vermijden. HartKliniek heeft op dit moment 11 vestigingen in Nederland.

Meer informatie: www.hartkliniek.com


Over Siemens Healthineers
Siemens Healthineers stelt zorgaanbieders wereldwijd in staat meer toegevoegde waarde te leveren. Dit doet Siemens Healthineers door hen te ondersteunen in hun ambities precisiegeneeskunde uit te breiden, zorgtransformaties te realiseren, patiëntervaringen te verbeteren en de gezondheidszorg te digitaliseren. Als toonaangevend pionier op het gebied van medische technologie, vernieuwt Siemens Healthineers voortdurend haar portfolio van producten en diensten. Dit gebeurt op de kerngebieden van beeldvorming voor diagnostiek en therapie en in laboratoriumdiagnostiek en moleculaire geneeskunde. Daarnaast ontwikkelt Siemens Healthineers dienstverlening op het gebied van digitale zorg en haar aanbod op het gebied van ziekenhuismanagement.

Meer informatie: www.siemens-healthineers.nl