“Vooral patiënt profiteert van nieuwe labstraat UMC Utrecht” 

80% ongesorteerd aangeleverde bloedmonsters van kinderen nu volledig geautomatiseerd afgehandeld 

Redactie HealthMatters

|2021-05-20

Met een nieuwe laboratoriumstraat is het UMC Utrecht in staat 24/7 diagnostische bepalingen vrijwel volledig geautomatiseerd uit te voeren. Ook in het geval van bloedonderzoek bij kinderen. En dat is uniek. “De Atellica Solution stelt ons in staat om sneller, efficiënter en patiëntvriendelijker diagnostiek te leveren. Voor onze eigen patiënten, maar ook voor omliggende ziekenhuizen”, stellen laboratoriummanager Jan den Hartog en hoofd patiëntenzorg Karen de Vooght. 

Het Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL) van het UMC Utrecht vervult een belangrijke functie in de regio. Het lab voert niet alleen diagnostiek uit voor haar eigen patiënten, inclusief het Wilhelmina Kinderziekenhuis, maar ook voor alle patiënten van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het Centraal Militair Hospitaal. Ook andere ziekenhuizen en zorgverleners in de omgeving schakelen het CDL regelmatig in vanwege het ruime pakket met een behoorlijk aantal bijzondere bepalingen. Met 230 fte richt het CDL zich op hematologie, endocrinologie, klinische chemie, bloedtransfusies en immunologie en omvat het ook een translationale en een researchafdeling. Per dag komen er duizenden buisjes voor analyse naar het lab dat 24/7 draait. Momenteel verwerkt het CDL er 3.500 per dag, maar dat kunnen er in de nabije toekomst veel meer worden, gezien de capaciteit van de Atellica Solution.

Het CDL beschikte al over een labstraat, maar zocht naar een nieuwe oplossing om de verwerking en analyse van het complete routinepakket aan diagnostiek volledig geautomatiseerd te laten plaatsvinden. Na een intensief traject, (een Europese aanbesteding) kwam het UMC Utrecht uit bij de Atellica Solution met track van Siemens Healthineers. Den Hartog: “Bij de aanbesteding waren drie zaken voor ons belangrijk. De kwaliteit van alle bepalingen moest voldoen aan onze hoge eisen. De uitslagen moesten in 97% van de gevallen binnen één uur na binnenkomst van het te analyseren materiaal op het lab bekend zijn. En de betrouwbaarheid en doorlooptijd moesten ook voor pediatrische buizen gelden.” 

labstraat umcu mei 2021

In 97% van alle gevallen is de bepaling binnen één uur afgerond en de uitslag bekend.

Dankzij de Atellica Solution met track kan het CDL daadwerkelijk in 97% van alle gevallen de bepaling binnen één uur afronden en is de uitslag bekend. De Vooght: “Wij willen dat poliklinische patiënten, inclusief de bloedafname, binnen 1,5 uur hun uitslagen hebben. Het bezoek aan de arts kan daar direct op volgen e zo kan alles in één bezoek aan het ziekenhuis afgerond worden. Maar snelheid gaat niet boven betrouwbaarheid, de nieuwe labstraat geeft ons de zekerheid dat onze doorlooptijden gegarandeerd zijn. Dat is op de eerste plaats goed nieuws voor onze eigen patiënten en die van de andere ziekenhuizen waar wij voor werken. Maar het draagt ook bij aan een optimaler proces voor onze artsen in de polikliniek. Den Hartog: “We weten dat met dit systeem de patiëntveiligheid is gewaarborgd. Door het volledig geautomatiseerde en gesloten proces komt er bijna geen mensenwerk meer aan te pas en is de kans dat een buis verwisseld wordt of kwijtraakt vrijwel uitgesloten. Dankzij de nieuwe labstraat weten we altijd waar een buisje is.” 

<p>Jan den Hartog</p>

Den Hartog en De Vooght zijn onder de indruk van de snelheid en precisie waarmee de Atellica Solution werkt, zoals de monsterafhandeling dankzij het bidirectionele magneettransport. Den Hartog: “De state-of-the-art analyzers van de Atellica Solution en de overige analyzers voor hemocytometrie draaien op een robuuste en bewezen track. Die combinatie is een van de factoren die ons over de streep trok.” De Vooght: “Doordat onze productie volledig geautomatiseerd verloopt, hebben onze collega’s meer tijd voor handmatige bepalingen voor bijzondere monsters en een efficiënte afhandeling van de bepalingen voor andere ziekenhuizen. Dat versterkt onze dienstverlening.” Ook het doen van nabepalingen verloopt met dit systeem veel beter. Via het ordermanagementsysteem kan een nabepaling aangevraagd worden, waarop het systeem het juiste buisje uit de koelkast haalt en naar de juiste analyzer stuurt. 

<p>Karin de Vooght</p>

De implementatie van de nieuwe labstraat was een intensief traject, omdat het UMC Utrecht de track op de plek van de oude track wilde plaatsen. Daarvoor moest het lab opnieuw worden ingericht. Den Hartog: “Een werkgroep bestaande uit specialisten van Siemens Healthineers en UMC Utrecht is gaan tekenen. De standalone Atellica Solution systemen hebben zelfs tijdelijk in de voormalige koffiekamer gedraaid. Samen hebben we de puzzel gelegd.” 

Siemens Healthineers dacht niet alleen mee met het plaatsen van de labstraat. Een andere eis van het UMC Utrecht was een goede en efficiënte afhandeling van bloedmonsters van kinderen, een speerpunt van het ziekenhuis. Uitgangspunt was om zo min mogelijk bloed af te hoeven nemen en extra afnames te voorkomen. Den Hartog: “Omdat wij veel materiaal krijgen uit het WKZ en het Prinses Máxima Centrum hadden we hier behoefte aan. Bij kinderen wil je zo min mogelijk bloed afnemen, zeker bij pasgeborenen.” Het UMC Utrecht legde een forse eis op tafel: 80% van deze bloedmonsters moesten volledig geautomatiseerd afgehandeld kunnen worden, nadat ze ongesorteerd zijn aangeboden aan het systeem. “Voor zover ik weet is er geen enkel ander ziekenhuis in de wereld waar dit automatisch wordt uitgevoerd”, zegt De Vooght. “In het voortraject hadden we intensief contact met een groot kinderziekenhuis in Engeland, waar bloedmonsters op de gebruikelijke, handmatige wijze werden verwerkt. Sterker nog, er werd ons door andere ziekenhuizen gezegd: ‘Als het jullie lukt om dat te automatiseren, laat het ons dan weten.’” 

Siemens Healthineers vond een oplossing waardoor het UMC Utrecht die boodschap nu kan versturen. Een module op de track werd aangepast, waardoor nu daadwerkelijk 80% van alle ‘pedi-tubes’ automatisch afgehandeld worden. Den Hartog: “Dat is eerst en vooral fijn voor de kinderen, omdat we nu toe kunnen met kleinere volumina in een microbuisje. Het nieuwe systeem kan 70 tot 80% van de microbuisjes met capillair afgenomen bloed uit haarvaten van bijvoorbeeld een vingertop, oorlel of hiel van een kind geautomatiseerd verwerken. Verder biedt de Atellica Solution veel voordelen voor onze artsen. Omdat we de meeste bepalingen uit de buisjes snel en veilig kunnen bepalen, weten ze eerder en met meer zekerheid wat de diagnose is en kunnen ze sneller met een behandelplan starten. 

pediatrische buizen UMCU

De betrouwbaarheid en doorlooptijd gelden ook voor pediatrische buizen.

Research en innovatie spelen een belangrijke rol bij het UMC Utrecht. Daarom zocht het bij de aanbesteding niet alleen naar een partner die voor de korte termijn de beste en meeste betrouwbare oplossing kon bieden, maar innovatie ook hoog in het vaandel heeft staan. Jan: “We wilden een partner die ons actief helpt met innoveren via betere en nieuwere technieken, zodat wij altijd de beste patiëntenzorg kunnen leveren en onze vooraanstaande positie in academische laboratoriumdiagnostiek kunnen verbeteren.”

Den Hartog en De Vooght kijken nu al uit naar toekomstige innovaties. “Zoals volledig geautomatiseerde immunohematologische diagnostiek (bloedtransfusie) en vraaggestuurde flowcytometrie op dezelfde track. We hebben van Siemens Healthineers het commitment dat ze met ons gaan zoeken naar dit soort vernieuwingen. Als ziekenhuis wil je dat doen met iemand die dat ook waar kan maken. Dat vertrouwen hebben wij in hen.”