Ai-Pathway Companion

Kunstmatige intelligentie maakt klinische besluitvorming beter, sneller en transparanter

Hoe beter de kwaliteit van medische data en hoe sneller artsen toegang tot die data hebben, hoe groter de kans dat artsen snel de juiste keuzes kunnen maken en de behandeling aanslaat. Kunstmatige intelligentie verbetert dit proces substantieel blijkt uit ervaringen met het Clinical Decision Support-platform AI-Pathway Companion.

Redactie HealthMatters

|

Den Haag

|2021-12-01

Klinische besluitvorming is een complexe verantwoordelijkheid. Hoe beter en completer de informatie is die artsen tot hun beschikking hebben - en hoe overzichtelijker deze gepresenteerd wordt - hoe sneller de juiste behandeling kan worden gekozen. En die beslissing is nog beter als deze direct voldoet aan de actuele richtlijnen van het NCCN en EAU.


AI-Pathway Companion

De AI-Pathway Companion van Siemens Healthineers is een Clinical Decision Support-systeem voor oncologische en cardiologische zorgpaden en infectieziekten, dat risico’s wezenlijk kan terugdringen.

Verschillende onderzoeken laten zien dat betere informatievoorziening helpt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Niet noodzakelijke behandelingen van patiënten worden volgens een onderzoek van het Institute of Medicine in maar liefst 38% van de gevallen veroorzaakt door gebrekkige toegang tot medische verslagen1. Ander onderzoek van zes Amerikaanse artsen dat gepubliceerd werd in het American Journal of Managed Care laat zien dat het aantal complicaties bij patiënten, dat terug te voeren is op het niet naleven van richtlijnen, met 29% is gestegen2.


AI-Pathway Companion brengt met hulp van onder meer algoritmes méér relevante informatie bijeen dan ooit tevoren. Niet alleen alle relevante onderzoeken, uitslagen en brondata, de AI-Pathway Companion kan ook, dankzij Natural Language Processing, relevante informatie halen uit niet-gestructureerde bronnen zoals brieven en (gesproken) notities.


Die rijke oogst aan informatie wordt in een gebruiksvriendelijk, intuïtief dashboard gepresenteerd. Dat biedt artsen in één oogopslag zicht op medische data, maar ook op wensen en voorkeuren van de patiënt, waar de patiënt zich in het zorgpad bevindt, en welke keuzes artsen nu kunnen maken. Daarbij wordt automatisch rekening gehouden met (inter)nationale richtlijnen en protocollen.

De AI-Pathway Companion bespaart artsen veel tijd die nu gaat zitten in het verzamelen en ordenen van informatie. Daarnaast ondersteunt het consistente en onderbouwde besluitvorming. Het mooie is dat zowel aantoonbaar volgens richtlijnen en standaarden wordt gewerkt, en tegelijkertijd de hele besluitvorming is afgestemd op de individuele patiënt.


En dat geldt voor élke stap in het zorgpad. Van snelle en accurate diagnose tot risicostratificatie, de keuze voor een behandeling, beslissingen in het behandeltraject en monitoring/nazorg: de AI-Pathway Companion maakt het hele traject transparanter, persoonlijker en uiteindelijk effectiever. 

1
2