HartKliniek geeft groeiambities vorm met syngo.share

Redactie HealthMatters

|2020-12-09

Om snel en efficiënt cardiologische ultrasoundstudies te kunnen uitwisselen, nam HartKliniek afgelopen zomer het klinisch datamanagementplatform syngo.share van Siemens Healthineers in gebruik. “Alle voorwaarden voor verdere groei en uitbreiding zijn nu ingevuld.”


HartKliniek is een landelijke keten van zelfstandige behandelcentra, gericht op cardiologische diagnostiek en behandeling in een poliklinische setting. De in 2014 gestarte onderneming groeit momenteel flink, schetst cardioloog dr. Peter Kievit, voorzitter van de cardiologenvakgroep. “Binnenkort openen we alweer onze twaalfde vestiging. Ons succes schuilt vooral in korte wachttijden: patiënten kunnen snel bij ons terecht en krijgen na het onderzoek direct de uitslag. Verder zijn we kleinschalig en hebben we de ‘menselijke maat’ hoog in het vaandel staan. Onze patiënten hebben bijvoorbeeld altijd contact met een vaste cardioloog.”

HartKliniek richt zich op versterking van de eerstelijnszorg; huisartsen kunnen bij HartKliniek rechtstreeks onderzoeken aanvragen, zodat steeds minder patiënten de weg naar het ziekenhuis hoeven af te leggen en onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen. Tegelijkertijd onderhoudt HartKliniek waar nodig contacten met ziekenhuizen voor acute cardiologie of zeer gespecialiseerde ingrepen. “Wij voeren zelf voornamelijk echocardiogafieën uit”, schetst Kievit. “Op het moment dat we een patiënt doorsturen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek of een behandeling, sturen we digitaal een brief met daarin onze bevindingen. Vaak sturen we met die brief ook de echobeelden mee, zodat de cardioloog in het ziekenhuis deze zelf kan beoordelen.” 

Cardioloog Peter Kievit HartKliniek

Kievit: “De efficiënte uitwisseling van medische beelden is niet alleen handig, maar ook belangrijk voor de kwaliteit van de zorg”.

Lange tijd was het uitwisselen van beelden nogal omslachtig, vult Sibren Wilkeshuis, manager ICT & e-Health aan. “Helemaal in het begin wisselden we beelden uit per post, op dvd. Je kunt je voorstellen dat het lastig is als er een of meerdere dagen vertraging zit tussen het moment van versturen en het moment van ontvangst. Omwille van de snelheid moest een onderzoek in het ziekenhuis soms zelfs opnieuw worden gedaan. Zeer inefficiënt dus. Vervolgens hebben we beelden een tijdje digitaal uitgewisseld, maar ook dat vergde nog de nodige handelingen. Beelden moesten uit het echografiesysteem worden overgezet op een usb-stick en vervolgens lokaal opgeslagen. Pas daarna konden we ze uploaden naar EVOCS, een digitale omgeving waar ook veel ziekenhuizen op zijn aangesloten. Onder zorginstellingen is dit de manier om medische beelden en rapporten digitaal uit te wisselen.”

Nu de organisatie hard groeit, zocht HartKliniek naar manieren om de digitale opslag en uitwisseling van beelden verder te optimaliseren. Uiteindelijk kwam het bedrijf daarvoor uit bij het schaalbare klinisch datamanagementplatform syngo.share van Siemens Healthineers. Medische beelden kunnen nu rechtstreeks met het ziekenhuis worden uitgewisseld, schetst Kievit. “De echobeelden die we maken zijn meteen digitaal beschikbaar in syngo.share. Via de koppeling met EVOCS kunnen we ze vervolgens direct uploaden en doorsturen naar de cardioloog, ongeacht het PACS dat het betreffende ziekenhuis gebruikt. Omgekeerd kunnen wij straks ook gemakkelijk in het ziekenhuis gemaakte onderzoeksbeelden inlezen en bekijken, bijvoorbeeld voor een second opinion.”

HartKliniek Sibren Wilkeshuis

Wilkeshuis: “Voordat we definitief kozen voor syngo.share hebben we ons digitale fundament op orde gebracht”.

De efficiënte uitwisseling van medische beelden is niet alleen handig, maar ook belangrijk voor de kwaliteit van zorg, benadrukt Kievit. “Soms komt er spoed kijken bij ons werk. Vorige week nog ontdekte ik bij een patiënt bij toeval iets dat leek op een tumor nabij het hart. In zo’n situatie wil je natuurlijk snel kunnen overleggen met de hartchirurg. Zie ik inderdaad wat ik denk te zien? En zo ja, kan deze patiënt dan op hele korte termijn geopereerd worden? In zo’n situatie is het voor ons als zorgverleners erg prettig dat we snel informatie kunnen uitwisselen. Maar het belangrijkste is het uiteraard voor de patiënt. We kunnen meteen actie ondernemen en hem of haar ter plekke informeren.” 

HartKliniek Peter Kievit cardioloog

Elke HartKliniek-collega kan via syngo.share nu direct zelf de beelden bekijken.

Al met al vindt er regelmatig intercollegiale toetsing plaats, vertelt Kievit. “Niet alleen met de cardioloog of hartchirurg in het ziekenhuis, maar ook met de andere cardiologen binnen HartKliniek. Het is altijd prettig dat je beelden, zeker bij de wat complexere casussen, nu snel aan een collega kunt voorleggen. Hoe interpreteert hij of zij de beelden? Waar we voor snel overleg tussen vestigingen lange tijd waren aangewezen op het via de telefoon aan elkaar beschrijven van beelden, kan elke HartKliniek-collega via syngo.share nu direct zelf de beelden bekijken. Voor de kwaliteit van zorg is dat onder de streep natuurlijk een flinke stap voorwaarts.”

Waar HartKliniek zich tot nu toe vooral richt op echocardiografie, wil het bedrijf zijn dienstverlening de komende tijd verder uitbreiden naar andere beeldvormende onderzoeken, zoals CT- en MRI-scans. Ook onderzoekt HartKliniek de mogelijkheden om beelden in de toekomst rechtstreeks met patiënten te kunnen delen, bijvoorbeeld via de persoonlijke patiëntportal. En verder groeit de organisatie zoals gezegd qua vestigingen. 

Een groot voordeel van syngo.share is dat het systeem probleemloos meegroeit met alle ambities, schetst Wilkeshuis. “Voordat we definitief kozen voor syngo.share hebben we ons digitale fundament op orde gebracht. We investeerden in een robuust glasvezelnetwerk en in goede onlineverbindingen tussen onze klinieken. Toen die basis er eenmaal lag, kon syngo.share snel worden geïmplementeerd. Het systeem werkt heel intuïtief; onze cardiologen en ondersteunende medewerkers konden er na een korte instructie snel mee uit de voeten.”

De komende tijd investeert HartKliniek in het verder opschalen van het syngo-platform, vervolgt Wilkeshuis. “Syngo.share is een cloudplatform op basis van pay per view: we betalen een vaste prijs per geüploade serie foto’s of video’s. Deze oplossing op basis van SaaS (Software-as-a-Service) stelt ons in staat om eenvoudig op- en af te schalen. Afhankelijk van de actuele behoefte kunnen we de capaciteit snel uitbreiden of terugbrengen. Naar het technische onderhoud en security hebben wij zelf geen omkijken meer; het platform draait in de goed beveiligde Zorgcloud van KPN E-Zorg. En verder is syngo.share een vendor neutral platform. Dat betekent dat het systeem uit de voeten kan met beelden van modaliteiten van alle gangbare leveranciers.”

Kortom, op het gebied van imagemanagement zijn alle voorwaarden voor groei en uitbreiding ingevuld, benadrukt Kievit. “In slechts enkele jaren tijd hebben we de hele ICT-infrastructuur van HartKliniek enorm geprofessionaliseerd, met de ingebruikname van syngo.share als voorlopig sluitstuk. Daardoor kunnen wij ons nóg beter dan voorheen concentreren op onze kerntaak: het leveren van cardiologische topzorg, dicht bij de patiënt.”