Unieke samenwerking leidt tot uniek laboratorium

“We willen een van de meest moderne labs voor diagnostiek ter wereld zijn”

Redactie HealthMatters

|2021-10-12

Star-shl loopt met innovaties voorop in de ontwikkeling van labdiagnostiek door naadloos aan te sluiten bij de wensen van aanvragers en patiënten. De focus ligt op efficiënt en betrouwbaar onderzoek naar onder andere bloed, urine en ontlasting. Mede dankzij het nieuwe state-of-the-art laboratorium – gerealiseerd in een partnership met Siemens Healthineers – is Star-shl in staat die ambities waar te maken.  

Stichting Star-shl is ontstaan uit een fusie van Star-MDC en de SHL Groep. Een organisatie met diensten die variëren van klinische chemie en (medische) microbiologie tot beeldvormend en functie-onderzoek, pathologie, bloedafname en medische logistiek. In 2017 startte de fusieorganisatie het project dat leidde tot het nieuwe innovatieve laboratorium in Rotterdam. 

Erik Roelfsema, directeur laboratoriumdiagnostiek: “Onze doelstelling was ambitieus. We wilden een van de meest moderne labs voor diagnostiek ter wereld worden. De belangrijkste eisen waren dat het lab op één locatie moest komen, de systemen ons werk efficiënter moesten maken en zoveel mogelijk aanvragen volledig automatisch moesten worden verwerkt met digitale oplossingen. Dit vanuit de gedachte dat volledige digitalisering hierbij het beste kan bijdragen aan de behoeften van de klant én het tevens een voorwaarde is om concurrerend te zijn en blijven.”

Star-shl koos voor Siemens Healthineers als hoofdcontractant en strategisch partner voor dit enorme traject, dat naast het verbouwen van de huisvesting bestond uit de aanschaf van de laboratoriumapparatuur, de inrichting van de track en de koppeling van de analyzers. Roelfsema: “Bij de inrichting van het nieuwe lab heeft Siemens Healthineers ons voor een groot deel ontzorgd.” 

Star-shl overzichtsfoto

Het resultaat is bewonderenswaardig: een multidisciplinaire track met een unieke configuratie. Het is de grootste High Throughput track in Nederland en de eerste in Europa met twee aangesloten High Volumes Storages - gerobotiseerde koelopslag met plek voor 70.000 buizen per systeem. Dankzij de nieuwe generatie Atellica Solution systemen van Siemens Healthineers is Star-shl in staat een hoge piekproductie op te vangen. Roelfsema: “We kunnen dankzij deze innovatieve track sneller onze labdiagnostiek uitvoeren, waarbij we in de meeste gevallen binnen een aantal uren een aanvrager kunnen voorzien van een uitslag en we het aantal fouten reduceren doordat er zo min mogelijk menselijke handelingen nodig zijn.” 

Met de track is Star-shl wendbaar en leveranciersonafhankelijk. Het is namelijk mogelijk om analyzers van andere leveranciers te koppelen. Roelfsema: “Die open connectiviteit is een van de unieke eigenschappen van deze track en geeft ons nu en in de toekomst de flexibiliteit om voor de meest innovatieve systemen te kiezen.”

Ook voor Siemens Healthineers was dit project uniek, omschrijft manager Business Solutions Mario Brok. “Vanwege de omvang, het multidisciplinaire karakter én de grootte van de track en vanwege het aantal monsters per dag dat Star-shl verwerkt, zo’n 20.000. Neem de koppeling van de Hologic Panther. We zijn de eerste die een moleculair systeem aan een track hebben gekoppeld. Dat is een wereldwijde primeur die we realiseerden in samenwerking met onze partners en leveranciers. Dat zijn kruisbestuivingen die we niet snel bij andere projecten meemaken.”

Brok en Roelfsema kijken terug op een leerzame samenwerking. Roelfsema: “Dit zijn intensieve projecten waarbij we niet moeten vergeten dat onze productie gewoon moest doorgaan. In zo’n traject is het belangrijk dat Siemens Healthineers luisterde naar onze ideeën, wensen en kritiekpunten, maar ook adviseert." Waar nodig werden dan ook planning en uitgangspunten herzien. Wekelijks kwam de stuurgroep bij elkaar en werkte de projectmanager van Siemens Healthineers intensief samen met alle betrokkenen. Brok: “Continu hielden we scherp tegen het licht hoe we de mijlpalen gingen halen en waar en wanneer we moesten bijsturen.”

Roelfsema: “In zo’n partnership ga je door moeilijke en makkelijke fases met soms pittige, maar altijd constructieve discussies. Dat hoort erbij en daar moet je elkaar weten te vinden. Dat is ons gelukt doordat we met dezelfde mindset voor het beste resultaat gingen. Het einddoel was voor ons het belangrijkste en daarin hebben we samen elke keer de juiste stappen en keuzes gemaakt.”

<p>Erik Roelfsema</p>

Om tot een goed eindresultaat te komen, is goede communicatie onontbeerlijk. Roelfsema: Ook is het van belang dat de beste mensen voor dit soort projecten worden ingezet en dat er altijd rekening mee moet worden gehouden dat iets mis kan gaan. Het was de kracht van dit partnership en het vertrouwen in elkaar om daar op de juiste manier mee om te gaan.” Brok: “Als Siemens Healthineers namen wij altijd onze verantwoordelijkheid. Ook ik ben trots als ik zie wat hier binnen staat.” “Net als elke bezoeker”, zegt Roelfsema. “Hier staan state-of-the-art systemen in een van de modernste labs ter wereld.”


Lees ook het interview met Astrid van der Put (lid raad van bestuur van Star-shl), Justin Schellekens (afdelingshoofd klinsiche chemie) en Huub van Ingen (klinisch chemicus)