Webinar AI op de radiologie

Raak vertrouwd met AIWebinar sessions

Artificial Intelligence (AI) heeft zijn intrede gedaan, óók in de radiologie. Gelukkig maar, want in een tijd waarin we te maken hebben met een groeiende patiëntenpopulatie, vergrijzing en waarin personeelstekorten oplopen, kan AI uitkomst bieden om diagnose en therapie preciezer en effectiever, sneller én patiëntvriendelijker te maken. Radiologen gebruiken AI al bij onder andere de verslaglegging van beelden. Ook MBB’ers krijgen steeds vaker te maken met AI. Na de succesvolle avondwebinar op 1 oktober 2020 over AI op de radiologie slaan daarom de NVMBR en Siemens Healthineers weer de handen in een. Samen organiseren ze vier webinars over verschillende onderwerpen voor MBB’ers op het gebied van AI. De sessies zijn altijd op een maandagavond tussen 19:30 uur en 20:30 uur via TEAMS

Sessie 1 | 13 september 2021

Termen als AI, machine learning, deep learning en big data vliegen je waarschijnlijk om de oren tijdens congressen, in vakbladen, of zelfs gewoon als je de krant leest. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? Aan de hand van een voorbeeld in de medische beeldvorming duiken we in op wat een AI algoritme is en doet. Je leert dat AI geen magisch middel is, maar wel een krachtig instrument die van waarde is, en kan zijn, in de zorg. Ook in het werk van de laborant.

Gastspreker: Kicky van Leeuwen

Sessie 2 | 8 november 2021

Deel 1 - AI in de radiologie: belofte of realiteit?

Waar staat het veld? Is het nog allemaal in ontwikkeling of zijn er al producten te koop? En zijn die dan ook in gebruik? Wat zijn de eerste ervaringen? En wat is impact hiervan op je eigen werk? Oftewel: wat zijn de beloften van AI en wat is al realiteit?

Gastspreker: Kicky van Leeuwen


Deel 2 - Implementatie van AI

Waarvoor wordt AI gebruikt binnen de radiologie? Wat zijn de uitdagingen bij het implementeren van een AI product op de radiologie? Waar kom je als MBB'er mee in aanmerking tijdens het toepassen van AI? Wat voor ontwikkelingen zijn er waarmee je in aanraking kan komen? Dit zijn de vragen die we willen beantwoorden in deze tweede sessie. Middels een aantal praktijkvoorbeelden uit het LUMC zullen we tastbare voorbeelden laten zien wat de verschillende mogelijkheden van AI in de praktijk zijn, wat je kan verwachten van AI de komende jaren en wat de rol van de MBB’ers hierin kan worden.

Gastsprekers: Stephan Romeijn en Petra Dibbets

Sessie 3 | 17 januari 2022

Afbeelding Abstract foto van wetgeving

Hoe zorg je er voor dat nieuwe technologie vooral positieve effecten heeft, en zo min mogelijk negatieve effecten? Hoewel ethici vaak geen technici zijn, kan het toch heel nuttig zijn om hen zo vroeg mogelijk te betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe technologische toepassingen. Zo ook bij kunstmatige intelligentie voor betere zorg. In deze presentatie leg ik uit hoe 'begeleidingsethiek' daar bij kan helpen. In die benadering onderzoek je met alle belanghebbenden (i) welke positieve en negatieve effecten het gebruik van (bijv.) AI kan hebben; (ii) welke waarden daarbij een rol spelen, en (iii) welke handelingsopties zouden kunnen helpen om belangrijke waarden zo goed mogelijk te beschermen en positieve effecten zo goed mogelijk te bevorderen, terwijl negatieve effecten zoveel mogelijk worden vermeden. Binnen de grenzen van de wet, uiteraard.

Om een idee te krijgen van hoe leuk en nuttig ethiek kan zijn, gaan we vooral ook met elkaar in gesprek. En wel over twee spannende vragen rond het gebruik van AI in de zorg. Een over de rechten van patiënten (bijv. wat moet een patiënt allemaal weten als je AI gebruikt en waarom?), de ander over uitdagingen die gebruik van AI mee kan brengen voor het invullen van de professionele verantwoordelijkheid van zorgprofessionals.

Gastspreker: André Krom

Sessie 4 | 21 maart 2022

Hoe wordt AI ingezet in de nucleaire geneeskunde? Wat is de rol tijdens radiotherapie? Waar liggen de valkuilen van het toepassen van AI bij behandelingen? Wat voor ontwikkelingen kunnen we verwachten binnen zowel de nucleaire geneeskunde als de radiotherapie? Met de laatste sessie wordt de therapeutische tak van AI extra belicht. Experts binnen zowel de nucleaire geneeskunde als de radiotherapie vertellen over hun ervaringen en verwachtingen van wat AI kan gaan betekenen voor de behandeling van de patiënt.

Deel 1 - AI model ontwikkeld voor de detectie van de ziekte van Parkinson

De laatste jaren is de toepassing van AI een hot topic binnen Isala en is Jorn van Dalen vanuit de klinische fysica samen met zijn collega’s betrokken bij AI-projecten. Vanuit de medische beeldvorming worden samen met o.a. de Universiteit Twente en UMC’s AI-gebaseerde applicaties ontwikkeld en wordt onderzocht hoe AI het beste ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk. In de Isala Zwolle is een AI model ontwikkeld voor de detectie van de ziekte van Parkinson. Dit is dan ook het onderwerp waar Jorn over zal spreken tijdens het webinar. Hij zal daarbij in gaan op een tweetal ontwikkelde applicaties binnen de nucleaire geneeskunde van Isala en de rol die de MBB’er heeft om het gebruik ervan in de klinische praktijk te laten slagen.

Gastspreker: Jorn van Dalen


Deel 2 -  AI Rad Companion’s OrgansRT

Met behulp van machine learning is het maken van kwalitatief goede bestralingsplannen niet meer uitsluitend weggelegd voor de meest ervaren planners. Ook beginnende MBBers kunnen met behulp van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van treatment planning eenvoudig en snel een kwalitatief hoogwaardig plan maken, gepersonaliseerd voor iedere patiënt. Anika zal tijdens deze sessie meer vertellen over AI Rad Companion’s OrgansRT, een AI gestuurde oplossing die helpt bij het segmenteren van kritieke organen ten behoeve van Radiotherapie planningen. 

Gastspreker: Anika Veenstra


Deel 3 – Afsluiting AI Webinar reeks

Jeannette Meedendorp van de NVMBR en Bas Idzenga van Siemens Healthineers zullen deze laatste sessie afsluiten met een korte toelichting en samenvattende afsluiting van de AI Webinar reeks “Raak vertrouwd met AI” van afgelopen jaar. Waarom het vanuit Siemens Healthineers belangrijk is om samen met de NVMBR deze Webinar reeks te hebben georganiseerd voor MBB’ers over AI toepassingen binnen zowel de radiologie als nucleaire geneeskunde en radiotherapie. Wat de samenwerking met Siemens Healthineers betekent voor de NVMBR, met welke activiteiten de NVMBR nog meer bezig is op het gebied van AI en welke veranderingen er mogelijk aan zitten te komen over AI toepassingen binnen de opleiding tot MBB’er.   

Sprekers: Jeannette Meedendorp en Bas Idzenga

Gastsprekers

Afbeelding Kicky van Leeuwen

Kicky van Leeuwen

Gestart als data scientist in de zorg merkte Kicky van Leeuwen snel dat er meer nodig was dan een algoritme om artificial intelligence (AI) van toegevoegde waarde te laten zijn. Zo kwam ze na haar opleiding Technische Geneeskunde als onderzoeker op de afdeling radiologie in het Radboudumc terecht om zich bezig te houden met de klinische validatie en implementatie van AI software. Hiervoor heeft ze onder andere de website www.AIforRadiology.com ontwikkeld ter bevordering van de transparantie in het veld. Daarnaast begeleidt ze AI aankoop en implementatie trajecten in de zorg.

Stephan Romeijn

Stephan Romeijn

Stephan Romeijn is Technisch Geneeskundige op de afdeling Radiologie van het LUMC. In september 2019 is hij afgestudeerd met de master Medical Imaging & Interventions van de studie Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Hij is sindsdien begonnen als projectleider op de usecase waardegedreven diagnostiek binnen een LUMC breed innovatieprogramma (LUMC 2.0). Deze usecase is er op gericht om artificiële intelligentie in de radiologische workflow te implementeren. Het doel is om stappen te zetten in de translatie van onderzoek naar de klinische praktijk. Binnen deze use case wordt er gewerkt aan verschillende projecten rondom artificiële intelligentie op het gebied van ontwikkeling, validatie, co-creatie en implementatie. Er wordt daarnaast onderzoek verricht op de daadwerkelijke impact van AI in de klinische workflow.

Petra Dibbets-Schneider is MBBer op de Radiologie, sectie nucleaire geneeskunde in het LUMC. 

Na haar opleiding in Duitsland is zij sinds 1992 in Nederland werkzaam. Haar aandacht gaat uit naar onderzoeken op het gebied van PET-CT, SPECT-CT, inspanningstesten en DXA beeldvorming. Tijdens haar werk houdt zij zich voornamelijk bezig met innovaties voorhet verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de nucleaire geneeskundige onderzoeken. Zij kwam met AI in contact door het toenemende aantal VFA onderzoeken (specifiek de vertebrale fractuur analyse) op de afdeling en haar poging om het uitwerken van deze onderzoeken makkelijker, sneller en betrouwbaarder te maken. Hieruit ontstond het GECKO-project in samenwerking met het Oostenrijkse bedrijf ImageBiopsyLab.

Andre Krom

André Krom

André Krom (1974) werk als senior docent/onderzoeker bij de afdeling Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg van het LUMC. Daar houdt hij zich o.a. bezig met 'begeleidingsethiek' rond het gebruik van kunstmatige intelligentie in de zorg (zie de bijeenkomst van 17 jan. '22 voor een korte toelichting). André studeerde filosofie aan de UvA (ethiek; sociale en politieke filosofie) en deed promotieonderzoek naar de ethische rechtvaardiging van dwang en drang in de infectieziektebestrijding (Ethiek Instituut, UU). Bedenken hoe ethiek nuttig kan worden gemaakt voor de omgang met complexe vraagstukken in de praktijk loopt als een rode draad door zijn werk. Of het nu gaat om overheidsmaatregelen in een pandemie, of om kunstmatige intelligentie voor betere zorg.

Jorn van Dalen

Jorn van Dalen

Jorn van Dalen is klinisch fysicus met aandachtsgebied radiologie en nucleaire geneeskunde. Opgeleid in het Radboud UMC is hij nu primair werkzaam in Isala (Zwolle/Meppel), maar levert als klinisch fysicus en stralingsdeskundige tevens ondersteuning aan Treant Zorggroep (Emmen/Hoogeveen) en St Jansdal (Harderwijk/Lelystad). De laatste jaren is de toepassing van AI een hot topic binnen Isala en is Jorn vanuit de klinische fysica samen met collega’s betrokken bij AI-projecten. Vanuit de medische beeldvorming worden samen met o.a. de Universiteit Twente en UMC’s AI-gebaseerde applicaties ontwikkeld en wordt onderzocht hoe AI het beste ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk.


Anika Veenstra

Anika Veenstra

Anika Veenstra is werkzaam als TPS Sales Specialist bij Varian –a Siemens Healthineers Company. Vanuit deze rol is zij betrokken bij de sales van AI gestuurde software binnen de radiotherapie. Dit geeft haar de gelegenheid om klanten te laten zien en ervaren dat met de huidige nieuwe oplossingen die beschikbaar zijn voor toepassing binnen de dosisplanning enorme winst te behalen valt. Zo houden laboraten en artsen meer tijd over voor de patiëntenzorg en specifieke casuïstiek waarbij automatisering ongewenst is. Het zijn met name de klinisch fysici, MBBers en artsen waar zij veel contact mee heeft tijdens een aanschaftraject. De feedback over de verschillende AI toepassingen die zij ontvangt vanuit de kliniek is enorm waardevol en helpt in het verbeteren van de producten die beschikbaar zijn op de markt.

Werkzaam bij de NVMBR als beleidsmedewerker en verenigingsmanager. Is MBB’er. Heeft jarenlang als MBB’er op diverse afdelingen gewerkt en is 12 jaar leidinggevende geweest o.a. bij het Bevolkingsonderzoek borstkanker en in het St Jansdal in Harderwijk. Jeannette is lid van het projectteam van  het SIA project Kunstmatige intelligentie voor MBB’ers en wil met deze Webinars bewustwording creëren bij de MBB’ers voor deze technologische ontwikkeling en wat dit betekent voor de werkzaamheden en rol van de MBB’er.

Na werkzaam te zijn geweest in het ziekenhuis, heeft Bas Idzenga 18 jaar geleden de overstap gemaakt naar Siemens Healthineers. Na verschillende functies te hebben doorlopen is hij 4 jaar geleden benoemd tot Director Digital Health Services binnen Siemens Healthineers. Deze relatief nieuwe divisie houdt zich bezig met digitalisering van de zorg en door middel van digitalisering helpen ze klanten met de transitie naar value based healthcare. Betere zorg tegen lagere kosten. Dit doen ze door de focus te leggen op drie pijlers: het samenbrengen van medische data, het delen van medische data binnen de driehoek patiënt, eerste lijn en ziekenhuis (Ehealth) en data analytics (AI, Machine learning etc).

Registreren

Via onze education partner NVMBR kunt u zich registreren.

Klik hier om u te registreren voor sessie 1
Klik hier om u te registreren voor sessie 2
Klik hier om u te registreren voor sessie 3
Klik hier om u te registreren voor sessie 4
Klik hier om u te registreren voor alle sessies

Kosten per sessie
EUR 12,50 lid NVMBR
EUR 15,00 niet-lid

Kosten alle 4 de sessies
EUR 40,- lid NVMBR
EUR 50,- niet-lid

Accreditatie
Voor deze webinar is accreditatie aangevraagd bij St. Adap

Contact

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de Siemens Healcare Academy via

+31 88 2100 650

healthcareacademy.nl.team@siemens-healthineers.com

of met de NVMBR via

+31 30 231 8842

info@nvmbr.nl