LungcancerLungcancer tar många liv. Vi kan göra mer för att förebygga.

 

Genom att strategiskt kombinera bilddiagnostik, IT och laboratoriediagnostik kan lungcancer bekämpas genom:

 • Tidig upptäckt genom screeningprogram för att minska dödlighet
 • Avancerad bilddiagnostik för bättre visualisering av tumörer
 • Innovativ behandlingsplanering för högre överlevnad och färre biverkningar
 • Individuell behandling och systematisk bedömning av svar

Lungcancerscreening

Read this article in English

De flesta som får lungcancer idag diagnostiseras så sent att sjukdomen inte kan botas. Studier visar att lungscreeningsprogram för högriskpatienter kan rädda liv. Varför inte börja nu?

Risken för att utveckla lungcancer påverkas av många faktorer så som ålder, genetik, livsstil och exponering för miljöfaktorer. Eftersom cancertypen är så farlig är lungläkare nu angelägna om att inrätta ett nationellt lungscreeningsprogram med både lågdos-CT och andra biomarkörer för att minska dödligheten hos högriskpatienter.

Fördelar med CT-screening

National Lung Screening Trial (NLST) från USA och den så kallade NELSON-studien från Belgien och Nederländerna är de största studierna som genomförts om nytta vid lungscreening med lågdos-CT. I NLST från USA deltog mer än 50 000 patienter som alla var rökare som rökt 20 cigaretter dagligen i trettio år. Studien visade en ökning av överlevnaden för gruppen som fick lågdos CT-screening jämfört med kontrollgruppen som genomgick en vanlig röntgenundersökning.

NELSON-studien har följt över 15 000 deltagare i tio år och visar god effekt av lungscreening. Resultaten från studien har visats vid flera stora internationella lungkongresser och dokumenterar att dödligheten minskade med 24 procent hos män och 33 procent hos kvinnor. Screeningmetoden var också här lågdos-CT och gjordes på rökare som röker dagligen och är i riskålder. Den senaste tiden har många yrkesverksamma kommenterat i media angående lungcancerscreening.

Radiolog Haseem Ashraf har doktorerat om lungcancerscreening och sitter i screeningkommittén för både danska och norska lungcancergrupper. Han anser att resultatet från studierna tyder på att screening av storrökare i Norge bör genomföras.


Haseem Ashraf, docent vid Universitetet i Oslo och seniorkonsult vid thoraxradiologisk avdelning vid Akershus universitetssjukhus.

Lungcancer tar mest liv

- Lungcancer är den cancersjukdom som tar flest liv både i Norge och internationellt. När vi har en metod för att avsevärt minska dödligheten, varför inte använda den? Nu har vi två stora studier gjorda under de senaste tio åren som visar att du kan rädda många liv genom att införa ett screeningprogram. Eftersom det är möjligt att upptäcka cancer innan den har spridit sig, är det möjligt att erbjuda behandling med större chans till bot, säger Haseem Ashraf, som är docent vid Universitetet i Oslo och seniorkonsult vid thoraxradiologisk avdelning vid Akershus universitetssjukhus.


Tidig upptäckt är den viktigaste åtgärden

Screeningkommittén i den norska lungcancergruppen har uppskattat att sju till åtta procent av den norska befolkningen i åldersgruppen 55-75 år faller under högriskkriterierna för lungcancerscreening. Vissa människor vill inte bli screenade och därför uppskattar man att cirka 50 000 personer kan vara aktuella för screening varje år.

Chef för norska radiografförbundet Bent Ronny Mikalsen säger till facktidningen Hold Pusten:

- Ett screeningprogram för lungcancer bör vara lika naturligt som annan screening om det är välgrundat i vetenskapliga studier. När två stora studier har visat positiva resultat på lågdos-CT-screening, finns det all anledning att överväga om Norge ska initiera en riktad screening för denna sjukdom, säger Mikalsen till Hold Pusten.

Måste finnas kapacitet

Mikalsen tror att tillgängligheten för bildbehandling och patologikapaciteten kommer att vara en viktig fråga när myndigheterna beslutar om att genomföra ett CT-screeningprogram för lungcancer.

Zaigham Saghir är, Ph.D, professor och specialist i lungmedicin vid lungmedicinsk avdelning, på Herlev Gentofte sjukhus och Köpenhamns universitet i Danmark. Han säger till Danish Diagnostic Journal:

- Det finns ingen tvekan om att screening fungerar, men vi kan bli bättre på att välja vilka som ska undersökas. Vi bör hitta dem med den högsta risken och undvika överdiagnosticering. Vi ser redan bra resultat, så det är bara att komma igång med högriskpatienterna och se till att vi kontinuerligt blir bättre och bättre på att differentiera, säger Saghir till Diagnostic Journal.

Studier som genomförts i Danmark visar samma resultat som NELSON och NLST.

Zaigham Saghir, Ph.D, professor och specialist i lungmedicin vid lungmedicinsk avdelning, på Herlev Gentofte sjukhus och Köpenhamns universitet i Danmark.

- Vi såg att screening under fem år inte gav så stora resultat, men när vi följde upp med ytterligare fem år kunde vi se effekten hos personer med högst risk. Det kommer att bli spännande att se vad resultaten visar efter mer än tio år från senaste screening, säger Saghir.

Den danska lungcancergruppen (DLCG) anser att lungscreening bör organiseras noggrant för att ge resultat.

”Screening, som inte är systematiserad och organiserad löper stor risk att sluta i slöseri med resurser. DLCG arbetar därför med att definiera hur screening av lungcancer med lågdos-CT bäst kan implementeras i Danmark, ”skriver DLCG nyligen i en artikel i Danish Journal of Medicine.

Åtagande i Sverige

Proffessionen som arbetar med lungcancer i Sverige har också åtagit sig att påskynda ett nationellt lungscreeningsprogram för patienter med hög risk. Varje dag dör 10 personer i Sverige av lungcancer.

I en krönika i Dagens Medicin skriver Roger Henriksson, Hirsh Koyi, Eva Brandén och Tommy Björk följande:

"Vi föreslår därför att Socialstyrelsen, mot bakgrund av de nya rön och den nya teknik som föreligger, skyndsamt arbetar fram förutsättningar för att införa organiserad screening av lungcancer i hela Sverige kombinerad med kraftfulla preventiva åtgärder för målet om totalt rökstopp. "

”Kostnaden för att genomföra screening och efterföljande botande behandling är lägre än kostnaden för behandling av en patient drabbad av avancerad lungcancer, vilket ytterst sällan medger bot. Speciellt när screeningen kombineras med rökavvänjning blir den hälsoekonomiska vinsten för samhället stor”, skriver de i sin artikel i Dagens Medicin.

Med CT-plattformen SOMATOM go. har Siemens Healthineers den teknik som behövs för att göra lungcancerundersökning med lågdos-CT effektiv och bekväm för patienten.

- Vår nya CT- plattform är är ett nytt och innovativt sätt att använda en CT på. Undersökningen görs på några sekunder och strålningsdoserna för patienten är nere på nivåer som från vanlig röntgen. Med CT-undersökningen får du tredimensionella bilder och därmed en mycket bättre översikt än med konventionell röntgen. Misstänkta patologiska förändringar kan upptäckas mycket tidigt, säger produktspecialisten för CT, Kjell Fladstad, på Siemens Healthineers Norge.

Fladstad betonar att lågdos-CT är särskilt lämpad för screening av patienter med hög risk. Om man misstänker lungcancer bör diagnostisk CT användas i enlighet med förpackningsförfarandena.

Möjligt med mobil scanning

Siemens Healthineers i England har avslutat ett lungscreeningprojekt för högriskpatienter med en mobil CT-skanner i Manchester, och det kan vara möjligt att använda den här modellen i Norden. Modellen har varit möjlig genom samarbete mellan flera organisationer.

- Med rätt partners och med finansiering på plats är vårt mål att bidra till genomförandet av lungscreeningsprogram i Norden. Vi anser att det är hög tid att introducera lungcancerscreening på högriskgrupper, säger Lars Karlsson, chef för bilddiagnostisk på Siemens Healthineers i Norden och de baltiska länderna.

Lars Karlsson, chef för bilddiagnostisk på Siemens Healthineers i Norden och de baltiska länderna.

Early detection & diagnosis

Treating late-stage lung cancer is extremely challenging. However, lung cancer treatment can be significantly more effective if the disease is detected earlier in stage I or II, before the onset of symptoms when the disease is still localized. This emphasizes the benefit to establish screening programs for earlier detection. Precise lung cancer staging of lymph node involvement and distant metastases determines the prognosis and is the foundation of adequate therapy selection.


Lung cancer screening - Image reading and reporting with syngo.via
 • 3D reading and advanced visualization
 • designed for both routine and challenging cases
 • dedicated modality-specific applications
 • structured reporting (Lung-RADS™)
 • server-client concept

Lung cancer screening - Computed Tomography
Interventional CT procedure to biopsy a lung cancer lesion

What is the impact of CT screening on the lung-cancer mortality rate?
The authors of NELSON Study point out that "Lung-cancer mortality was significantly lower among those who underwent volume CT screening"2

 • Latest recommendation of the American Association of Physicists in Medicine3 qualifies the Siemens Healthineers CT scanners4 for low-dose Lung Cancer Screening (LCS).
 • Unique radiation dose-saving technologies also available for LCS protocols.
 • Tin filter technology optimizes X-ray spectral shaping for improved dose efficiency and early detection.
 • Lung CAD, a second reader tool, provides highly sensitive and specific detection of lung nodules. It is available with syngo.via as inline tool and with CT View&GO5.
 • Adaptive 3D Intervention Suite is designed to perform CT-guided interventions for further evaluation of suspicious findings and to fulfill country specific guidelines for lung nodules with a diameter ≥ 8 mm or a volume ≥ 300 mm6

Learn more about our CT portfolio


X-ray products - Lung cancer screening
Effect of advanced image post-processing on Siemens Healthineers radiography images
 • all relevant Siemens Healthineers' X-ray systems can be configured with dedicated hard- and software for lung imaging
 • ClearRead Bone Suppression™ to suppress bone structures for a clearer, unobstructed view of soft tissue
 • ClearRead +Detect™ is an advanced computer-aided detection (CAD) technology that identifies areas on a chest X-ray that may be early-stage lung cancer

Positron Emission Tomography – Computed Tomography (PET/CT) - Lung cancer screening
 • finest volumetric resolution7
 • fast, amplitude-based gating technology (HD•Chest) virtually freezes respiratory motion and helps improve lesion detectability in the thoracic and abdominal areas
 • FlowMotion™ continuous bed motion for routine imaging of motion-sensitive organs with the highest possible resolution

Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Molecular MR (MR/PET)  - Lung cancer screening
Biograph mMR dataset of a lung cancer patient visualized in syngo.mMR General reader
 • robust MR techniques for lung imaging
 • unmatched soft-tissue contrast for infiltration assessment, surgery planning, and whole-body staging
 • multi-parametric MRI can provide information on cellular density, perfusion, and vascularity
 • DotGO workflow engines8, for standardized protocols and more predictable scan slots
 • Biograph mMR™ combines MRI’s anatomical and functional information with the high sensitivity of PET in one single simultaneous, integrated MRI and PET system

Therapy

Today, the majority of lung cancer cases is detected when the disease is already in an advanced stage – and so treatment of lung cancer primarily consists of either radio(chemo)therapy potentially followed by surgery or systemic chemotherapy.
But therapy planning for lung cancer patients and the appropriate therapy selection also depends on the patient’s condition, histological and molecular characteristics of the tumor, and staging information.

The success of therapeutic approaches is based on meaningful image information that helps to guide targeted therapy. For most tumors that are detected early and are still localized, the treatment of choice in lung cancer is primary surgery.


Interventional imaging with angiography and CT - Primary surgery in lung cancer
 • minimally invasive interventions are expected to save healthy tissue, to minimize the risk of complications, and reduce the duration of the intervention as well as the hospitalization
 • site-specific integration of superior imaging devices into the operating room (OR)

Artis zeego, Siemens Healthineers' unique multi-axis robotic angiography system

 • delivers unrivaled positioning flexibility
 • hygiene class A room category in operation
 • syngo DynaCT Large Volume to acquire volumes of almost twice the diameter or height of conventional C-arm CTs for visualization of lung and all surrounding thoracic structures
 • syngo Needle Guidance for 3D path planning and precise navigation of devices from skin entry point to the target

MIYABI Angio-CT for the most challenging requirements in lung imaging

 • customized solution
 • combination of an Artis angiography system and a state-of-the-art CT
 • sliding gantry configuration in one- or two-room solutions


Two ablation needles positioned in target area.
Two ablation needles positioned in target area.
Courtesy of University Hospital QiLu Hospital of Shandong University, Jinan, China

Minimally invasive image guidance enables cost-effective procedures2 for the diagnosis and treatment of suspicious lesions.
The SOMATOM Force and Drive and the SOMATOM Edge Plus, Definition Edge and Confidence feature the Adaptive 3D Intervention Suite providing:

 • A wired or wireless i-control directly at the tableside that allows you to interact with the software and control all relevant scan parameters during CT-guided procedures designed for increased process efficiency.
 • Full navigation in the three-dimensional space of the patient together with real-time fluoroscopic image guidance that shall help with fast and accurate instrument positioning in the most complex anatomies.
 • Auto Needle Detection that detects the needle tip automatically to provide an accurate overview of the current needle and target position to explore needle paths you did not even think of before.

Learn more about CT-guided interventions


Radiation oncology - Primary surgery in lung cancer
Virtual simulation in lung radiotherapy with the SOMATOM Definition AS Open – RT Pro edition
 • Siemens Healthineers' large-bore CT scanners for comprehensive motion management in RT planning
 • Siemens Healthineers' SPECT and SPECT/CT systems for tissue perfusion imaging helps to avoid radiation to well-perfused lung tissue
 • syngo.via RT Image Suite for 4D multimodality image analysis allowing RT planning according to patients’ specific breathing patterns
 • Partnership with Varian Medical Systems

Siemens Healthineers' large-bore PET/CT systems

 • industry’s finest volumetric resolution1 and high lesion contrast
 • flexible respiratory motion management

Monitoring & follow-up

Therapy monitoring and follow-up of lung cancer are key to individualized patient treatment. Monitoring the tumor’s response allows a timely adaptation to the selected therapy. This is important when several therapeutic options are available, as is the case with lung cancer.

After completion of the therapy, a systematic follow-up for the early detection of lung cancer relapse should always be part of the patient’s workup and is described in the corresponding guidelines.


Computed Tomography & syngo.via - Lung cancer therapy monitoring
CT follow-up examination consisting of baseline and two follow-up scans: evaluation and reporting are supported by syngo.via-based oncology applications
 • through functional examinations like tissue perfusion or iodine quantification SOMATOM CT systems enable an earlier assessment of tumor’s response in the lung or disease progression
 • syngo.via-based reading applications permit a standardized and efficient image analysis
 • longitudinal studies of the same patient are automatically registered, the trending of lesion size change is automatically visualized
 • structured reporting allows efficient communication across departments and disciplines

Positron Emission Tomography - Lung cancer therapy monitoring
SUV trending in a multi-timepoint PET/CT examination for response monitoring: the effects of the therapy are graphically visualized automatically
 • early predictor of response
 • advanced system calibration of Biograph PET/CT systems helps ensure consistent quantitative accuracy across multiple time points
 • Small, 4 mm LSO crystals provide high sensitivity in detecting local and distant recurrences of lung carcinoma
 • syngo.via with EQ•PET helps reduce technology-induced variations and inter-reader variability by normalizing PET SUV values between different scanners and reconstruction methods
 • Continuous bed motion, made possible by FlowMotion™ technology supports precise disease characterization in therapy monitoring of lung cancer

 


 • comprehensive menu of oncology tests, e.g. general and specific tests to assess side-effects in the patient or tumor markers such as carcinoembryonic antigen (CEA)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2