Lungcancer
Lungcancer tar många liv. Vi kan göra mer för att förebygga.

Lungcancer
 
Kontakta oss

Lungcancerscreening kan rädda liv 

Read this article in English

De flesta som får lungcancer idag diagnostiseras så sent att sjukdomen inte kan botas. Studier visar att lungscreeningsprogram för högriskpatienter kan rädda liv. Varför inte börja nu?

Risken för att utveckla lungcancer påverkas av många faktorer så som ålder, genetik, livsstil och exponering för miljöfaktorer. Eftersom cancertypen är så farlig är lungläkare nu angelägna om att inrätta ett nationellt lungscreeningsprogram med både lågdos-CT och andra biomarkörer för att minska dödligheten hos högriskpatienter.

Fördelar med CT-screening

National Lung Screening Trial (NLST) från USA och den så kallade NELSON-studien från Belgien och Nederländerna är de största studierna som genomförts om nytta vid lungscreening med lågdos-CT. I NLST från USA deltog mer än 50 000 patienter som alla var rökare som rökt 20 cigaretter dagligen i trettio år. Studien visade en ökning av överlevnaden för gruppen som fick lågdos CT-screening jämfört med kontrollgruppen som genomgick en vanlig röntgenundersökning.

NELSON-studien har följt över 15 000 deltagare i tio år och visar god effekt av lungscreening. Resultaten från studien har visats vid flera stora internationella lungkongresser och dokumenterar att dödligheten minskade med 24 procent hos män och 33 procent hos kvinnor. Screeningmetoden var också här lågdos-CT och gjordes på rökare som röker dagligen och är i riskålder. Den senaste tiden har många yrkesverksamma kommenterat i media angående lungcancerscreening.

Radiolog Haseem Ashraf har doktorerat om lungcancerscreening och sitter i screeningkommittén för både danska och norska lungcancergrupper. Han anser att resultatet från studierna tyder på att screening av storrökare i Norge bör genomföras.

"Resultatet från studierna tyder på att screening av storrökare i Norge bör genomföras" Haseem Ashraf, docent vid Universitetet i Oslo och seniorkonsult vid thoraxradiologisk avdelning vid Akershus universitetssjukhus.

Lungcancer tar mest liv

- Lungcancer är den cancersjukdom som tar flest liv både i Norge och internationellt. När vi har en metod för att avsevärt minska dödligheten, varför inte använda den? Nu har vi två stora studier gjorda under de senaste tio åren som visar att du kan rädda många liv genom att införa ett screeningprogram. Eftersom det är möjligt att upptäcka cancer innan den har spridit sig, är det möjligt att erbjuda behandling med större chans till bot, säger Haseem Ashraf, som är docent vid Universitetet i Oslo och seniorkonsult vid thoraxradiologisk avdelning vid Akershus universitetssjukhus.

Tidig upptäckt är den viktigaste åtgärden

Screeningkommittén i den norska lungcancergruppen har uppskattat att sju till åtta procent av den norska befolkningen i åldersgruppen 55-75 år faller under högriskkriterierna för lungcancerscreening. Vissa människor vill inte bli screenade och därför uppskattar man att cirka 50 000 personer kan vara aktuella för screening varje år.

Chef för norska radiografförbundet Bent Ronny Mikalsen säger till facktidningen Hold Pusten:

- Ett screeningprogram för lungcancer bör vara lika naturligt som annan screening om det är välgrundat i vetenskapliga studier. När två stora studier har visat positiva resultat på lågdos-CT-screening, finns det all anledning att överväga om Norge ska initiera en riktad screening för denna sjukdom, säger Mikalsen till Hold Pusten.

Måste finnas kapacitet

Mikalsen tror att tillgängligheten för bildbehandling och patologikapaciteten kommer att vara en viktig fråga när myndigheterna beslutar om att genomföra ett CT-screeningprogram för lungcancer.

Zaigham Saghir är, Ph.D, professor och specialist i lungmedicin vid lungmedicinsk avdelning, på Herlev Gentofte sjukhus och Köpenhamns universitet i Danmark. Han säger till Danish Diagnostic Journal:

- Det finns ingen tvekan om att screening fungerar, men vi kan bli bättre på att välja vilka som ska undersökas. Vi bör hitta dem med den högsta risken och undvika överdiagnosticering. Vi ser redan bra resultat, så det är bara att komma igång med högriskpatienterna och se till att vi kontinuerligt blir bättre och bättre på att differentiera, säger Saghir till Diagnostic Journal.

Studier som genomförts i Danmark visar samma resultat som NELSON och NLST.

"Det finns ingen tvekan om att screening fungerar, men vi kan bli bättre på att välja vilka som ska undersökas. Vi bör hitta dem med den högsta risken och undvika överdiagnosticering" Zaigham Saghir, Ph.D, professor och specialist i lungmedicin vid lungmedicinsk avdelning, på Herlev Gentofte sjukhus och Köpenhamns universitet i Danmark.

- Vi såg att screening under fem år inte gav så stora resultat, men när vi följde upp med ytterligare fem år kunde vi se effekten hos personer med högst risk. Det kommer att bli spännande att se vad resultaten visar efter mer än tio år från senaste screening, säger Saghir.

Den danska lungcancergruppen (DLCG) anser att lungscreening bör organiseras noggrant för att ge resultat.

”Screening, som inte är systematiserad och organiserad löper stor risk att sluta i slöseri med resurser. DLCG arbetar därför med att definiera hur screening av lungcancer med lågdos-CT bäst kan implementeras i Danmark, ”skriver DLCG nyligen i en artikel i Danish Journal of Medicine.

Åtagande i Sverige

Proffessionen som arbetar med lungcancer i Sverige har också åtagit sig att påskynda ett nationellt lungscreeningsprogram för patienter med hög risk. Varje dag dör 10 personer i Sverige av lungcancer.

I en krönika i Dagens Medicin skriver Roger Henriksson, Hirsh Koyi, Eva Brandén och Tommy Björk följande:
"Vi föreslår därför att Socialstyrelsen, mot bakgrund av de nya rön och den nya teknik som föreligger, skyndsamt arbetar fram förutsättningar för att införa organiserad screening av lungcancer i hela Sverige kombinerad med kraftfulla preventiva åtgärder för målet om totalt rökstopp. "

”Kostnaden för att genomföra screening och efterföljande botande behandling är lägre än kostnaden för behandling av en patient drabbad av avancerad lungcancer, vilket ytterst sällan medger bot. Speciellt när screeningen kombineras med rökavvänjning blir den hälsoekonomiska vinsten för samhället stor”, skriver de i sin artikel i Dagens Medicin.

Pionjärer inom lågdos-CT

Med CT-plattformen SOMATOM go. har Siemens Healthineers den teknik som behövs för att göra lungcancerundersökning med lågdos-CT effektiv och bekväm för patienten.

- Vår nya CT- plattform är är ett nytt och innovativt sätt att använda en CT på. Undersökningen görs på några sekunder och strålningsdoserna för patienten är nere på nivåer som från vanlig röntgen. Med CT-undersökningen får du tredimensionella bilder och därmed en mycket bättre översikt än med konventionell röntgen. Misstänkta patologiska förändringar kan upptäckas mycket tidigt, säger produktspecialisten för CT, Kjell Fladstad, på Siemens Healthineers Norge.

Fladstad betonar att lågdos-CT är särskilt lämpad för screening av patienter med hög risk. Om man misstänker lungcancer bör diagnostisk CT användas i enlighet med förpackningsförfarandena.

Möjligt med mobil scanning

Siemens Healthineers i England har avslutat ett lungscreeningprojekt för högriskpatienter med en mobil CT-skanner i Manchester, och det kan vara möjligt att använda den här modellen i Norden. Modellen har varit möjlig genom samarbete mellan flera organisationer.

- Med rätt partners och med finansiering på plats är vårt mål att bidra till genomförandet av lungscreeningsprogram i Norden. Vi anser att det är hög tid att introducera lungcancerscreening på högriskgrupper, säger Lars Karlsson, chef för bilddiagnostisk på Siemens Healthineers i Norden och de baltiska länderna.

"Vi i Siemens Healthineers anser att det är hög tid att introducera lungcancerscreening på högriskgrupper" Lars Karlsson, chef för bilddiagnostisk på Siemens Healthineers i Norden och de baltiska länderna.

Lungcancerscreening flyttades närmare de som behöver det mest i Manchester

I Manchester, England, har de tagit förebyggandet av lungcancer på allvar. I en trailer med en CT från Siemens Healthineers flyttades screeningen närmare de som behöver det mest. Patienter i riskzonen som annars inte skulle spendera tid på screening fick möjlighet att skanna lungorna med CT där de var. 

Dr. Richard Booton är klinisk chef för avdelningen för Thorax-onkologi vid Wythenshawe Hospital, NHS Trust och chef för Lung Health Program i Manchester. Han anser att lungcancer är en enorm börda i dagens samhälle och att vi borde göra mer för att förebygga och förhindra det. Se videointervju med Dr. Booton och mer från lungscreeningen i Manchester.