Akciğer Kanseri

Daha yakından bakın. Daha ileriyi görün.

Bir tümörün katmanlı özelliklerinin ve davranışlarının derinlemesine anlaşılması, disiplinler arası ekiplerle işbirliği yapan klinik uzmanların engin ve bütüncül bilgisini gerektirir. Bu yüzden müşterek çaba göstermenin kişiselleştirilmiş kanser bakımını güçlendirmenin temel taşlarından biri olduğunu kabul edebiliriz.

İleri düzey görüntüleme, BT ve laboratuvar uygulamalarını stratejik olarak birleştirerek akciğer kanserini kontrol altına almayı geliştirebiliriz:

• Görüntüleme programları sayesinde erken teşhis. Böylece akciğer kanserine bağlı ölüm oranlarını azaltılabilir.

• İleri düzey akciğer kanseri görüntüleme. Bu sayede tümörler daha iyi görselleştirilebilir ve karakterize edilebilir.

• Daha iyi sonuçlara ulaşmak ve tedavinin yan etkilerinin azaltılması için çığır açacak planlamalar ve sürecin yaratıcı bir şekilde yönetimi

• Tedavinin başarısını sağlamak için kişiselleştirilmiş hasta tedavisi ve tedaviye verilen yanıtın sistematik değerlendirmesi

Medikal sorununuz ne olursa olsun, yenilikçi portföyümüz, en iyi düzeyde hasta bakımını sunmak için ihtiyacınız olan en gelişmiş teknolojileri içerir; anjiyografiden, X-ray sistemlerine, MRI, CT, PET/CT, MR/PET, SPECT/CT’den medikal kimya testlerine kadar. Ayrıca girişimsel görüntüleme, radyasyon onkolojisi desteği ve tedavi sürecinin optimizasyonu için tasarlanmış özel sistemler aracılığıyla tümöre ilişkin oldukça kapsayıcı bir bakış açısı sunar.

Gelişmiş teknolojilerimizin ve çözümlerimizin, tüm bakım süreci boyunca daha yakından bakmanıza ve daha ileriyi görmenize nasıl yardımcı olduğunu aşağıdaki sekmelerde keşfedebilirsiniz.

Erken Tanı ve Teşhis

Geç teşhis edilen akciğer kanserini tedavi etmek oldukça zordur. Eğer hastalık semptomlar başlamadan, henüz yayılmamışken yani birinci veya ikinci evrenin erken dönemlerinde tespit edilirse akciğer kanseri tedavisi önemli ölçüde daha etkili olabilir. Erken teşhis için görüntüleme programları oluşturmak işte bu yüzden oldukça yararlıdır. Lenf nodu tutulumu ve uzak metastazların varlığı akciğer kanserinin geldiği evrenin kesin gösterimini sağlayarak prognozu belirler ve uygun tedavi seçiminin temelidir.


Lung cancer screening - Image reading and reporting with syngo.via
AI-Rad Companion, yapay zekayla güçlendirilmiş, bulut tabanlı artırılmış iş akışları sayesinde, rutin işlemlerin sizin üzerinizdeki yükünü azaltmaya yardımcı olur ve tıbbi görüntüleri yorumlayarak koyduğunuz teşhisin kesinliğine katkıda bulunabilir.
Lung cancer screening - Image reading and reporting with syngo.via

• 3D okuma ve ileir düzey görselleştirme

• hem rutin hem de zorlu durumlar için uygun tasarım

• özel modellemeye yönelik özel uygulamalar

• sistematik raporlama (Lung-RADS™)

• sunucu-istemci konsepti


Lung cancer screening - Computed Tomography

Akciğer kanseri lezyonundan biyopsi almak için girişimsel BT prosedürü

BT taramasının akciğer kanseri ölüm oranı üzerindeki etkisi nedir?

NELSON Çalışmasının yazarları "Akciğer kanserinin ölüm oranınıın volüm BT taraması yapılmış hastalarda göz ardı edilemeyecek derecede daha düşük "2 olduğunu vurguluyor.

 • American Association of Physicists in Medicine3ın son önerisi Siemens Healthineers BT tarayıcılarını4 düşük doz Akciğer Kanseri Görüntüleme (LCS) için nitelikli görüyor.
 • Özgün radyasyon dozu tasarrufu teknolojileri LCS protokolleri için de mevcut.
 • Kalay filtre teknolojisi, erken teşhis ve yüksek düzey doz verimliliği için X-ışını spektral şekillendirmesini optimize eder.
 • İkincil bir okuyucu aracı olan Lung CAD, akciğer nodüllerinin son derece hassas ve spesifik tespitini sağlar. Satır içi araç olarak syngo.via ve CT View&GO5 ile kullanılabilir5.
 • Uyarlanabilir 3D Müdahale Paketi, şüpheli bulguların daha derinlikli değerlendirilmesi için BT kılavuzluğunda müdahaleler gerçekleştirmek ve çapı ≥ 8 mm veya hacmi ≥ 300 mm olan akciğer nodülleri için ülkeye özel yönergeleri yerine getirmek üzere tasarlanmıştır6   
 • BT portföyümüzü görmek için tıklayın!


  X-ray products - Lung cancer screening

  Gelişmiş görüntü sonrası işlemenin Siemens Healthineers radyografi görüntüleri üzerindeki etkisi

  • Tüm ilgili Siemens Healthineers X-ray sistemleri, akciğer görüntüleme için özel donanım ve yazılımla yapılandırılabilir

  • Yumuşak dokunun daha net, engelsiz bir görüntüsünü almak için kemik yapılarını bastıran ClearRead Bone Suppression™ kullanılabilir.

  • ClearRead +Detect™, göğüs röntgeninde erken evre akciğer kanseri olabilecek alanları tanımlayan gelişmiş bir bilgisayar destekli algılama (CAD) teknolojisidir.


  Positron Emission Tomography – Computed Tomography (PET/CT) - Lung cancer screening
  • en iyi hacimsel çözünürlüğü 7 sunar.
  • hızlı, genlik tabanlı gating teknolojisi (HD•Chest) solunum hareketini sanal olarak dondurur ve torasik ve abdominal bölgelerde lezyon tespit edilebilirliğini geliştirmeye yardımcı olur.
  • Harekete duyarlı organların mümkün olan en yüksek çözünürlükle rutin olarak görüntülenmesi için FlowMotion™ sürekli yatak hareketi sağlar.

  Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Molecular MR (MR/PET)  - Lung cancer screening

  Syngo.mMR General okuyucuda görselleştirilen bir akciğer kanseri hastasının biyografi mMR veri seti

  • Akciğer görüntüleme için dayanıklı MR teknikleri
  • infiltrasyon değerlendirmesi, cerrahi planlama ve tüm vücut evrelemesi için eşsiz yumuşak doku kontrastı vaat eder.
  • çok parametrik MRI, hücresel yoğunluk, perfüzyon ve vaskülarite hakkında bilgi sağlar.
  • Standart protokoller ve daha öngörülebilir tarama yuvaları için DotGO iş akışı motorları8 kullanımı eşsiz bir fark yaratır.
  • Biograph mMR™ tek bir eşzamanlı, entegre MRI ve PET sisteminde MRI'nın anatomik ve işlevsel bilgilerini PET'in yüksek hassasiyetiyle birleştirir


  Terapi

  Akciğer kanseri, yılda iki milyondan fazla yeni vaka ve yılda 1,7 Milyondan fazla can kaybıyla en yaygın ölüm nedenlerinden biridir9. Asemptomatik olduğu için genellikle çok geç saptanır ve kötü sağkalım prognozu vardır: 5 yıllık sağkalım oranı biirnci evre hastalığı olanlar için yaklaşık %57 ve dördüncü evre olanlar için sadece ~%4'tür10. Akciğer kanseri görüntüleme protokollerinin uygulanmasıyla risk altındaki hastaların akciğer kanseri erken bir aşamada tespit edilebilir ve bu da hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırabilir11. Bu nedenle, iyileştirici amaçlı minimal invaziv tedavi seçenekleri giderek daha fazla merkeze alınacaktır. Anahtar deliği cerrahisi, robotik müdahaleler, lokal termal ablasyon, hibrit yaklaşımlar, navigasyon teknolojisi ve hedefe yönelik radyasyon tedavisi şu anda önde gelen hastaneler tarafından araştırılmaktadır. Bunun sonucu olarak da hastalar bu seçenekleri talep etmeye başlayacaktır.

  Erken evrede teşhis edilen akciğer kanseri tedavide bir takım zorluklara yol açar. Küçük hedeflemeler yapmanın gerekliliği ve doğru tanı bulguları ile cerrahi, müdahale veya radyoterapi sırasında karşılaşılan doğal sapma bu zorluklar arasında sayılabilir12. Siemens Healthineers, bu zorluklarla yüzleşmek için minimal invaziv olmayan ve minimal invaziv akciğer kanseri tedavisi için görüntü kılavuzlu çözümler sunar. Klinik sonuçları etkileyen birçok faktör vardır. Ancak vizyonumuz, teknolojimizle kanser hastalarının daha düşük ölüm oranlarına, daha az komplikasyon yaşamalarına ve daha iyi bir hayat kalitesine ulaşmalarına katkıda bulunmaktır.

  Özellikle robotik C-kollu ARTIS fenomuz, Hybrid OR 13'te küçük pulmoner nodüllerin tek noktadan görüntü kılavuzluğunda lokalizasyonunu ve rezeksiyonunu destekler. Endobronşiyal müdahaleler, mobil 3D C-kollu Cios Spin ile ekonomik bir şekilde desteklenir.14 Stereotaktik vücut radyasyon tedavisinin planlanması, özel BT sistemimiz SOMATOM go.Open Pro aracılığıyla benzersiz çok modaliteli görüntüleme yoluyla desteklenir. Akciğer metastazı ve tıbbi olarak ameliyat edilemeyen hastalar için görüntü kılavuzluğunda perkütan termal ablasyon tümör yükünü azaltabilir15. Artis Q tavanında bahsedilen prosedürler için gerekli araçlar bulunur.


  İzleme & Takip Etme

  Akciğer kanserinin tedavi aşamalarının izlenmesi ve takibi, kişiselleştirilmiş hasta tedavisinin temel taşıdır. Tümörün tedaviye verdiği tepkinin izlenmesi, seçilen tedavi yönteminin yeni koşullara göre zamanında adapte edilmesine olanak tanır. Akciğer kanserinde olduğu gibi farklı terapötik seçenekler mevcut olduğunda bu adaptasyon önem kazanır.

  Tedavinin tamamlanmasından sonra, akciğer kanserinin nüks etmesi ihtimalinin erken tespiti için sistematik bir takip gereklidir ve bu takip süreci ilgili kılavuzlarda açıklanmıştır.


  Computed Tomography & syngo.via - Lung cancer therapy monitoring

  Başlangıç ve iki takip taramasından oluşan BT takip muayenesi: değerlendirme ve raporlama, syngo.via tabanlı onkoloji uygulamaları tarafından desteklenir 

  • Doku perfüzyonu veya iyot miktarı tayini gibi fonksiyonel incelemeler yoluyla SOMATOM BT sistemleri, tümörün akciğerdeki tepkisini veya hastalığın ilerlemesinin daha erken değerlendirilmesini sağlar.
  • syngo.via tabanlı okuma uygulamaları, standartlaştırılmış ve verimli bir görüntü analizine olanak sunar.
  • Aynı hastanın boylamsal çalışmaları otomatik olarak kaydedilir, lezyon boyutu değişikliği eğilimi yine otomatik olarak görselleştirilir.
  • Sistematik raporlama sayesinde departmanlar ve disiplinler arasında verimli iletişim kurulur.


  Positron Emission Tomography - Lung cancer therapy monitoring
  SUV trending in a multi-timepoint PET/CT examination for response monitoring: the effects of the therapy are graphically visualized automatically
  • Verilecek tepkileri erkenden tahmin etmeyi sağlar.
  • Biograph PET/CT sistemlerinin yüksek düzeydeki sistem kalibrasyonu, farklı zaman ölçümü noktalarında tutarlı ve nicel sonuçların elde edilmesine yardımcı olur.
  • Küçük, 4 mm LSO kristalleri, akciğer kanserinin lokal ve uzak nükslerini tespit etmede yüksek duyarlılık sağlar.
  • EQ PET'li syngo.via, farklı tarayıcılar ve yapım yöntemleri arasındaki PET SUV değerlerini normalleştirerek teknoloji kaynaklı varyasyonları ve okuyucular arası değişkenliği azaltmaya yardımcı olur.
  • FlowMotion™ teknolojisinin mümkün kıldığı sürekli yatak hareketi, akciğer kanseri tedavisinin izlenmesinde hastalığın karakterinin doğru şekilde belirlenmesini destekler.

  Kapsamlı onkoloji testleri seçenekleri, örn. hastadaki yan etkileri veya karsinoembriyonik antijen (CEA) gibi tümör belirteçlerini değerlendirmek için genel ve özel testler.
  Üye ol