Kullanım Koşulları

1. Kapsam 

1.1 Siemens Healthcare Sağlık A.Ş. ve/veya iştirakleri ("Siemens") tarafından sunulan internet sayfaları ("Siemens Web Sitesi"), sadece Kullanım Koşulları kapsamında kullanılabilir. Bu Kullanım Koşulları, örneğin ürün ve servis satın alımı gibi nedenlerle değiştirilebilir ya da yerlerine başka koşullar getirilebilir. Sisteme giriş yapılarak ya da giriş yapılmasının gerekli olmadığı durumlarda, Siemens Web Sitesi’ni kullanmaya başlandığında bu Kullanım Koşullarının o zamanki versiyonunun kabul edildiği varsayılır.
1.2. Sağlık profesyonellerine yönelik bilgiler. Siemens web sitesi, Siemens Healthineers Türkiye (siemens-healthineers.com) ve ilgili siteler dahil, ama bunlarla sınırlı olmamak üzere, sağlık profesyonelleri için online bir kaynak sunmaktadır. 

 

2. Servisler 

2.1 Siemens, web sitesinde okunmak ve indirilmek üzere çeşitli bilgiler, yazılımlar ve gerekirse ilgili dokümanlar sunar.
2.2 Siemens, web sitesinin operasyonunu herhangi bir zamanda tamamen ya da kısmen durdurabilir. İnternet ve bilgisayar sistemlerinin doğası gereği, Siemens web sitesinin sürekli kullanıma açık olacağına ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  

 

3. Kayıt ve Şifre
3.1 Siemens web sitesinin bazı sayfalarında şifreli koruma söz konusu olabilir. Ticari işlemlerin güvenliğini sağlamak amacıyla, söz konusu sayfalara sadece kayıtlı kullanıcılar erişebilir. Siemens’in bir kullanıcıya bu izni vermeme hakkı saklıdır. Daha önce serbest erişime açık olan bazı siteleri sadece kayıtlı kişilerce erişilebilir hale getirme konusunda tek yetki Siemens’e aittir. Siemens, özellikle aşağıdaki durumların söz konusu olması halinde, istediği anda ve herhangi bir neden bildirme zorunluluğu olmaksızın, bir Kullanıcıyı Kullanıcı Verilerinde engelleyerek (aşağıda belirtilen şekilde) erişim hakkını kaldırabilir:

 • Kullanıcının, başkalarını yanlış yönlendirmek amacıyla sahte bir kimlik kullanması durumunda;
 • Kullanıcının bu Kullanım Koşullarını ihlal etmesi ya da Kullanıcı Verilerine ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi;
 • Siemens web sitesine uzun süre giriş yapmaması.

3.2 Kullanıcı, kayıt yaptırmak için doğru bilgiler verecek ve bu bilgilerin zaman içinde değişmesi durumunda, gecikmeden Siemens’i bilgilendirecektir (mümkünse online iletişimle). Kullanıcı, Siemens’e bildirdiği e-posta adresinin geçerliliğini ve iletişim için kullanılabileceğini temin edecektir.
3.3 Kayıt sonrasında Kullanıcıya, bir Kullanıcı Adı ve şifre (“Kullanıcı Verileri”) içeren bir erişim kodu verilecektir. Kullanıcı sisteme ilk girişinde, Siemens tarafından gönderilen şifreyi değiştirecek ve sadece kendisinin bileceği bir şifre kullanacaktır. Kullanıcı Verileri, Kullanıcı’nın verilerini görebilmesine ya da değiştirebilmesine, isterse veri işleme onayını geri çekmesine izin verir.
3.4 Kullanıcı, Kullanıcı Verilerine üçüncü tarafların erişememesini sağlayacak ve kendi Kullanıcı Verileri üzerinden yapılacak her türlü işlem ve aktiviteden sorumlu olacaktır. Her online oturumun sonunda, Kullanıcı şifre korumalı web sitelerinden güvenli çıkış yapacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı Verilerinin üçüncü taraflarca kötüye kullanıldığını fark ederse, Siemens’i derhal yazılı olarak ya da e-posta yoluyla bilgilendirecektir.
3.5 Madde 3.4 kapsamında yapılan uyarının alınmasının ardından Siemens, söz konusu Kullanıcı Verileriyle şifre korumalı alana girişi engelleyecektir. Kullanıcının Siemens’e başvurmasının ya da yeni kayıt açmasının ardından erişim tekrar sağlanacaktır.
3.6 Kullanıcı, sözleşmeye dayalı ilişkilerin doğru şekilde yürütülmesine engel olunmayacağı sürece, kaydının silinmesini istediği zaman yazılı olarak talep edebilir. Bu durumda Siemens bütün kullanıcı verilerini ve Kullanıcının tanımlanmasını sağlayabilecek diğer bütün saklanmış verileri, bunlara ihtiyaç duyulmayacağı anda siler.

 

4. Bilgi, Yazılım ve Dokümantasyon Kullanım Hakları
4.1 Siemens web sitesinde yer alan bütün bilgilerin, yazılımların ve dokümantasyonun kullanımı, bu Kullanım Koşullarına ya da bilgi, yazılım ya da dokümantasyonun güncellenmesi durumunda, daha önce Siemens ile üzerinde anlaşmaya varılmış geçerli lisans koşullarına tabidir. Üzerinde ayrıca anlaşmaya varılmış lisans koşulları, bu Kullanım Koşullarına göre önceliklidir.
4.2 Siemens, web sitesinde Kullanıcının hizmetine sunulmuş bilgi, yazılım ve dokümantasyonun münhasır olmayan ve devredilemez kullanım haklarını, üzerinde anlaşmaya varılan koşullar çerçevesinde Kullanıcıya verir. Böyle bir anlaşmanın olmaması durumunda, Siemens’in bunları sunmaktaki niyeti çerçevesinde haklar verilir.
4.3 Yazılım, hedef kodlarda ücretsiz olarak sunulacaktır. Kaynak kodun sunulması yönünde bir hak olmayacaktır. Açık kaynak kodlu yazılımların iletilmesinde lisans koşullarının bu Kullanım Koşullarından öncelikli olması ve koşulların kaynak kodu sunmayı gerektirmesi durumunda, açık kaynak kodlu yazılımlarda bu durum söz konusu olmayacaktır. Bu durumda Siemens, masrafların ödenmesi karşılığında kaynak kodu sunacaktır.
4.4 Bilgiler, yazılımlar ve dokümantasyon Kullanıcı tarafından herhangi bir üçüncü tarafa hiçbir zaman dağıtılamaz, kiralanmaz ya da başka şekillerde sunulamaz. Kullanıcı, kanunen zorunlu tutulmadığı sürece, yazılımları ya da dokümantasyonu değiştirmeyecek, parçalara ayırmayacak, yazılımı tersine çevirmeyecek ya da kaynak koda dönüştürmeyecek, herhangi bir parçasını bölmeyecektir. Kullanıcı, daha sonra kullanım amacıyla gerekirse yazılımın bir yedek kopyasını alabilir.
4.5 Bilgiler, yazılımlar ve dokümantasyon telif hakkı yasaları, uluslararası telif hakkı anlaşmaları, ve fikri mülkiyetle ilgili diğer yasalar ve konvansiyonlarla koruma altındadır. Kullanıcı bu yasalara uyacak, özellikle de bilgilerde, yazılımlarda ya da dokümantasyonda bulunan alfanumerik kodları, işaretleri ya da telif hakkı uyarılarını kaldırmayacaktır.
4.6 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda bu koşullardan etkilenmeyecektir. 

 

5. Fikri Mülkiyet
5.1 Bu Kullanım Koşullarının 4. maddesindeki koşullarla beraber, Siemens web sitesindeki bilgiler, marka isimleri ve diğer içerikler Siemens’in önceden yazılı izni olmaksızın değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden üretilemez, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, ekleme yapılamaz ya da başka şekillerde kullanılamaz.
5.2 Burada açıkça verilmiş kullanım hakları ve diğer haklar haricinde, Kullanıcıya başka haklar verilmeyecek, ayrıca şirketin ismi ya da patent, marka veya hizmet modeli gibi fikri mülkiyet hakları da dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere haklar verilmesi konusunda sorumluluk oluşmayacaktır.

 

6. Kullanıcının Sorumluluklar
6.1 Kullanıcı, Siemens web sitesini kullanırken

 • Başkalarına, özellikle de gayri reşit olanlara zarar vermeyecek, kişisel haklarını ihlal etmeyecektir;
 • Kullanımıyla kamu ahlakını ihlal etmeyecektir;
 • Herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ya da başka herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal etmeyecektir;
 • Truva Atı adlı virüsleri içeren içerikleri ya da verilere zarar verebilecek başka programları yüklemeyecektir;
 • Köprülerin (hiperlink) ya da içeriklerin gizlilik yükümlülüklerini ihlal ettiği veya yasa dışı olduğu durumlar başta olmak üzere, Kullanıcı olarak yetkisi olmayan hiperlinkleri ya da verileri iletmeyecek, saklamayacak ya da yüklemeyecektir;

Reklam e-postaları, istenmeyen e-postalar (spam), da gerçek olmayan virüs veya arız uyarıları ya da benzer içerikler göndermeyecektir. Kullanıcı ayrıca herhangi bir piyango, saadet zinciri, mektup zinciri, piramit oyunlar ya da benzer içeriklere katılımı teşvik ya da talep etmeyecektir.
6.2 Siemens, özellikle bu Kullanım Koşullarının ihlal edilmesi durumunda, Kullanıcının Siemens web sitesine erişimini engelleyebilir.

 

7. Köprüler
Siemens web sitesinde, üçüncü tarafların web sitelerine verilmiş köprüler (hiperlink) bulunabilir. Siemens bu web sayfalarının içeriklerinden sorumlu tutulamaz. Bu sayfalardaki bilgiler Siemens’in kontrolünde olmadığı ve buradaki içerikler ve bilgiler Siemens sorumluluğunda bulunmadığı için, Siemens bu web sayfalarını ya da içeriklerini kendisinin olarak kabul ve tasdik etmez. Bu gibi web sayfalarının kullanımı, tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. 

 

8. Başlık ya da kalite kusurlarında yükümlülük
8.1 Her türlü bilgi, yazılım ya da dokümantasyon ücretsiz olarak sunulduğu için, bilgilerin, yazılımların ve dokümantasyonun kalitesi ya da başlıklarındaki kusurlar (özellikle doğruluk, kusursuzluk, hak talebi ya da üçüncü taraf haklarının olmaması, eksiksizlik ve/veya amaca uygunluk anlamlarında) açısından yükümlülük söz konusu değildir. Kasıtlı yanıltma, sahtecilik, bedensel yaralanma ya da ölüm durumları bu kapsamın dışındadır.
8.2 Buradaki bilgiler, her bir ürünün belirli durumda mevcut olmayabilecek (örneğin üründeki değişiklikler) teknik imkanlarına ilişkin genel tanımlar içerebilir. Dolayısıyla ürünün talep edilen performansı, her bir satın alımda karşılıklı anlaşmaya tabi olacaktır.  

 

9. Diğer Yükümlülükler, Virüsler
9.1 Siemens’in kalite ve başlıklarla ilgili kusurlardaki yükümlülüğü, bu Kullanım Koşullarında Madde 8.’de belirtilen koşullara göre belirlenecektir ağır kusur ve kasıt gibi yasal olarak gerekli olan durumlar dışında, Siemens’in başka herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Temel sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeme durumundan kaynaklanan hasarlar, kasıtlı yanlış yönlendirme ya da ağır ihmal olmadığı sürece, sözleşmelere özgü, öngörülebilir hasarlarla sınırlı olacaktır. Siemens hiçbir hal ve şartta dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.
9.2 Siemens, web sitesini virüslerden arındırmak için her türlü çabayı göstermekle birlikte, tamamen virüssüz olduğunu garanti edemez. Kullanıcı, kendini korumak için, uygun güvenlik önlemleri almak üzere gerekli adımları atacak ve herhangi bir bilgiyi, yazılımı ya da dokümantasyonu yüklemeden önce virüs taraması yapacaktır. Kullanıcı, güvenlik önlemleri almaya yönelik tüm makul adımları atacak, Siemens web sitesinde virüs yüklenmemesi için de bir virüs tarama sistemi kullanacaktır.
Madde 9.3, Madde 9.1 ve Madde 9.2, kanıt yükümlülüğü konusunda Kullanıcının aleyhine olacak şekilde değişiklikler yapma niyetinde değildir ve bu anlama gelmez.  

 

10. Başka Noktaya Gönderim Kontrolü
10.1 Belirli bilgi, yazılım ve dokümantasyonun başka yerlere gönderilmesi, örneğin yapılarına ya da varış noktasının amacına göre, yetkilendirmeye tabi olabilir. Kullanıcı bilgi, yazılım ve dokümantasyonun gönderilmesine ilişkin yasal düzenlemelere, özellikle de AB genel düzenlemelerine, AB üyesi ülkelerin yasalarına ve ABD yasalarına uymalıdır. Siemens bilgileri, yazılımları ve dokümantasyonu Alman, AB ve ABD gönderim kontrol listelerine uygunluk konusunda etiketleyecektir.
10.2 Kullanıcı özellikle aşağıdaki noktaları kontrol edip doğrulayacaktır:

 • Bilgiler, yazılımlar ve dokümantasyon cephane, nükleer enerji, silah ya da diğer askeri kullanımlar için kullanılmayacaktır;
 • ABD Yasaklı İsimler Listesinde yer alan herhangi bir girişim ya da kişi, ABD kaynaklı ürün, yazılım ya da teknolojileri almayacaktır;
 • ABD Uyarı Listesi, ABD Kuruluş Listesi ya da ABD Özel Belirlenmiş Ulusal Listesi’nde yer alan herhangi bir kuruluş ya da kişi, ABD kaynaklı ürünleri izinsiz almayacaktır;
 • İlgili Türk yetkililerin erken uyarıları dikkate alınacaktır.

Siemens web sitesindeki yazılım, dokümantasyon ve bilgilere erişim ancak ve ancak yukarıdaki koşullar yerine getirilip teminatlar verildikten sonra mümkün olacaktır. Kullanıcı yukarıda belirtilenlere uymuyorsa, Siemens’in bu hizmeti verme yükümlülüğü olmayacaktır.
10.3 Talep üzerine Siemens, detaylı bilgi için Kullanıcıya ilgili başvuru noktalarını bildirecektir. 

 

11. Siemens markalı olmayan ürünler
Aksesuarlar kataloğunda sunulan ve Siemens markalı olmayan ürünler, Siemens tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilmiştir. Aksesuarların ticari markaları, ilgili üçüncü taraf tedarikçilere aittir. Siemens, bu aksesuarları yalnızca kendi Sağlık ürün ve çözümlerini desteklemek üzere satmaktadır.


12. Veri Gizliliğini Koruma
Siemens web sitesi kullanıcısının kişisel bilgilerini toplamak, kullanmak ve işlemek üzere Siemens 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası, veri gizliliğini koruma yasalarına ve Siemens web sitesinde yer alan köprü üzerinden ve/veya www.siemens.com adresinden erişilebilen Siemens Web Sitesi Veri Gizliliğini Koruma Politikasına uyacaktır.


13. Ek Sözleşmeler, Yetkili Mahkemeler, Geçerli Yasalar
13.1 Her türlü ek sözleşmenin yazılı olması gerekmektedir.
13.2 Kullanıcı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret yapıyorsa İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
13.3 Siemens web sitesi, Türkiye’de mukim şirketler tarafından yürütülmekte ve idare edilmektedir. Siemens, web sitesinde yer alan bilgilerin, yazılımların ve/veya dokümantasyonun Türkiye dışında okunmasının ya da indirilmesinin uygunluğu veya müsaitliği konusunda herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Kullanıcılar Siemens web sitesine Türkiye dışından giriş yaparsa, yerel yasalara uyumluluktan sadece kendileri sorumludur. Bu tür içeriklerin yasa dışı olduğu ülkelerden Siemens web sitesindeki bilgilere, yazılımlara ve/veya dokümantasyona erişim yasaktır. Bu Kullanım Koşulları ve bu Koşullarla ya da konularıyla ilişkili veya bağlantılı tüm ihtilaflar, devletler özel hukuku hariç olmak üzere, Türk Kanunları uyarınca çözülecektir. 11 Nisan 1980 tarihli Birleşmiş Milletler Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Konvansiyonu’nun (CISG) uygulanması bu kapsamda değildir.