Siemens Healthineers 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Versiyon: Ağustos 2020 


Kişisel verilerin korunması Siemens Healthineers’ın en önemli öncelikleri arasındadır. Aşağıdaki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Siemens Healthineers’ın verilerinizi nasıl işlediğini açıklar ve ilgili haklarınızı tanımlar. 

Veri Sorumlusu

Bu web sitesinde adı geçen Siemens Healthineers şirketi (“Siemens Healthineers” veya “biz”) kişisel verilerinizi bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na ilişkin geçerli yasalar uyarınca veri sorumlusu olarak işleyecektir.

Siemens Healthcare Sağlık A.Ş. olarak, topladığımız kişisel verilerinizi KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz söz konusu işleme faaliyetleri sırasında KVKK ve sair ilgili mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Söz konusu işleme faaliyetlerine ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgiye Aydınlatma Metni linkinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi

Siemens Healthineers, web sitelerimizi ve çevrimiçi hizmetlerimizi kullanımınıza bağlı olarak kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde işler:

Web sitelerinin kullanımı:

Web sitelerimizi kullanırken, iletişimin gerçekleşmesi için teknik olarak gerekli olan ve ayrıca tarayıcınız veya cihazınız tarafından bize otomatik olarak gönderilebilen IP adresi, cihaz türü, tarayıcı türü, ziyaret edilen sayfalar, talebin tarihi ve saati gibi bilgiler Siemens Healthineers tarafından işlenir.

Bu bilgileri web sitelerini ziyaret etmenizi sağlamak, web sitelerinin sunumunu iyileştirmek ve hızlandırmak, belirli hedef gruplar için sunulan bilgileri uyarlamak, hazırlamak ve web sitelerini kullanıcı tercihlerine göre tasarlamak için işleriz.

Ayrıca, bu bilgileri Kullanım Koşullarımız ile uyumluluk sağlamak, yasal hak taleplerine karşı kendimizi hazırlamak veya savunmak ve BT altyapımıza yapılan saldırılar dahil olmak üzere dolandırıcılık ve benzeri eylemleri önlemek ve bunlara karşı koymak için işleriz.

İşlemenin yasal dayanağı, web sitesi operatörü olarak Siemens Healthineers'ın meşru menfaatlerinin korunmasıdır (6698 Sayılı Kanun, Madde 4/2(c)).

Abonelik ve anketlere katılım

Web sitelerimizde haber bültenlerine veya anketlere katılarak bize yorum ve geri bildirim sağlamak gibi çeşitli bilgiler için abonelikler oluşturabilirsiniz. Siemens Healthineers, web sitesi üzerinden girdiğiniz kişisel verileri, örneğin ad ve soyadı, e-posta adresi, telefon numarası veya yorumlar gibi iletişim bilgilerini işler.

Siemens Healthineers, bu kişisel verileri sizinle iletişim kurmak ve size talep ettiğiniz bilgileri sağlamak, yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi işlemek ve belirli hedef gruplar için sunulan bilgileri uyarlamak ve hazırlamak için kullanır.

İşlemenin yasal dayanağı sizin onayınızdır (6698 Sayılı Kanun, Madde 5/1)

İletişim formlarının ve chatbot’ların kullanımı

Web sitemizdeki iletişim formları ve chatbot’lar (sohbet robotları) aracılığıyla bizimle doğrudan iletişime geçebilir ve iletişim bilgilerinizi özellikle verebilirsiniz. Siemens Healthineers, kurduğunuz temas veya ilettiğiniz talebe yanıt ve açıklık sunmak için adınız ve soyadınız, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi sizin tarafınızdan verilen iletişim bilgilerini ve bir destek talebinde sağladığınız bilgileri işler.

İşlemenin yasal dayanağı sizin onayınızdır (6698 Sayılı Kanun, Madde 5/1). Bir sözleşmenin sonuçlandırılmasına yönelik taleplerinizde, işlemenin yasal dayanağı bir sözleşmenin yerine 6698 Sayılı Kanun, Madde 5/2 (c)

Çevrimiçi Servisler

Web sitelerimizde, örneğin ürünlerimizin teknik belgelerine erişmek veya kullanıcı forumlarında bilgi alışverişinde bulunmak için kişisel verilerinizi sağlayarak çeşitli Siemens Healthineers Çevrimiçi Servislerine kaydolabilirsiniz.

Siemens Healthineers Çevrimiçi Hizmetlerini kullanırken, örneğin kaydolurken veya oturum açarken, adınız ve soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, yorumlarınız veya forum gönderileriniz gibi sağladığınız kişisel veriler Siemens Healthineers tarafından işlenir.

Siemens Healthineers, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için işler:

• Çevrimiçi Servislerdeki hizmetleri ve özellikleri sağlamak ve kullanımınızı yönetmek veya Çevrimiçi Servislerin sunduğu hizmetleri ve özellikleri kullanmanızı sağlamak.

• Kimliğinizi doğrulamak ve kullanıcı kimlik doğrulamasını etkinleştirmek.

• Kullanım Koşullarımız ile uyumluluk sağlamak, yasal hak talepleri oluşturmak veya bunlara karşı savunma yapmak ve BT altyapımıza yapılan saldırılar dahil olmak üzere dolandırıcılık veya benzeri eylemleri önlemek.

İşlemenin yasal dayanağı sizin onayınızdır (6698 Sayılı Kanun, Madde 5/1). Bir sözleşmenin sonuçlandırılmasına yönelik taleplerinizde, işlemenin yasal dayanağı bir sözleşmenin yerine 6698 Sayılı Kanun, Madde 5/2 (c) veya çevrimiçi hizmet sağlayıcısı olarak Siemens Healthineers'ın meşru menfaatlerinin korunmasıdır 6698 Sayılı Kanun, Madde 4/2(c)).

Siemens Healthineers ile iş ilişkinize ilişkin kişisel verilerin işlenmesi

Siemens Healthineers ile iş ilişkisi bağlamında; müşteriler, ilgili taraflar, satış ortakları, tedarikçiler ve partnerlerde ("iş ortakları") ilgili kişilerin kişisel verilerini işleriz. Daha fazla bilgi için, Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

Çerezler

Bu web sitesinde çerezleri kullanırız. Çerezlerle ilgili daha fazla bilgiyi Çerez Politikası sayfamızda bulabilirsiniz. Burada ayrıca çerezlerin kullanımını nasıl kontrol edebileceğiniz de açıklanmaktadır.

Diğer web sitelerine bağlantılar

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası yalnızca Siemens Healthineers web siteleri için geçerlidir, üçüncü taraf web siteleri ve uygulamaları için bağlayıcılığı yoktur. Siemens Healthineers web siteleri, ilginizi çekebilecek üçüncü taraf web sitelerine ve uygulamalara bağlantılar içerebilir. Siemens Healthineers, verilerinizin Siemens Healthineers tarafından işletilmeyen web siteleri veya uygulamalar tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılmasından ve diğer web siteleri veya uygulamaların içeriklerinden sorumlu değildir. Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi için lütfen ilgili sağlayıcıların veri gizliliği politikalarına bakın.

Mobil Uygulamalar

Siemens Healthineers, akıllı telefonunuz gibi mobil cihazlarınıza indirebileceğiniz çeşitli uygulamalar da sunar (“Mobil Uygulamalar”). Bu uygulamalardan bazılarının kendi gizlilik politikaları vardır. Bu gizlilik politikaları, Mobil Uygulamayı indirmeden önce Uygulama Mağazası’nda ve Mobil Uygulamanın içinde görüntülenebilir.

Kişisel Verilerin Alıcıları ve Aktarımı

Siemens Healthineers, diğer bağlı şirketler ve harici hizmet sağlayıcılarla birlikte çalışır ve bu nedenle kişisel bilgilerinizi yukarıda açıklanan amaçlara bağlı olarak şu adreslere aktarabilir:

• Diğer Siemens Healthineers ve Siemens Grup şirketleri;

• Siemens Healthineers için sundukları hizmetin bir parçası olarak verileri işleyen hizmet sağlayıcılar (örneğin, BT bakım faaliyetleri, sorguları işleme, kullanıcı kimliklerinin yönetimi alanlarında hizmet sağlayıcılar);

• geçerli yasalara uymak veya yasal hak taleplerini ileri sürmek, uygulamak veya yasal hak taleplerine karşı savunma yapmak için gerekliyse mahkemeler, hakem heyetleri, yetkililer veya hukuk danışmanları.

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerindeki ilkelere uygun şekilde aktarılabilecektir.

Depolama Süresi

Siemens Healthineers, kişisel verilerinizi yalnızca işleme amacını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece (Örneğin, bizimle iletişime geçtiğiniz konu tamamen açıklığa kavuşana kadar) ya da siz rızanızı geri çekene veya işleme için başkaca bir yasal zemin veya ağır basan meşru sebep bulunmuyorken verilerinizin işlenmesine itiraz edene kadar işleyecektir.

Siemens Healthineers'ın yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için kişisel verilerinizi işlemesi gerektiğinde veya yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya yasal hak taleplerine karşı savunma için işlemenin gerekli olması durumunda, Siemens Healthineers kişisel verilerinizi yasal yükümlülük yerine getirilene veya yasal hak talepleri öne sürülene kadar saklar.

Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin istemlerinizi, ilgili Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda, Siemens Healthineers istemin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Siemens Healthineers tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınması söz konusu olacaktır. Bu çerçevede kişisel veri sahipleri;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili isteminizi, yazılı olarak Yakacık Cad. No:111, PK 34870 Kartal/İstanbul adresine göndererek Siemens Healthineers’e iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Linkten ulaşacağınız formu 0.1 MB doldurarak , formun imzalı bir kopyasını Yakacık Cad. No:111, PK 34870 Kartal/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu siemenshealthcaresaglik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Soru ve şikayetler için veri koruma yetkilisi ile iletişime geçin

Siemens Healthineers'ın Veri Koruma Yetkilisi ve Siemens Healthineers Veri Gizliliği Organizasyonu, veri gizliliğiyle ilgili tüm soruların yanı sıra sorgular, yorumlar, endişeler veya şikayetler için destek sağlar.

Soru ve şikayetleriniz için Siemens Healthineers Türkiye Veri Koruma İrtibat Kişisi bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Ceyda Gezer Kayiş, Yakacık Cad. No:111 Kartal İstanbul, ceyda.gezer@siemens-healthineers.com


Ayrıca Siemens Healthineers global Veri Koruma Yetkilisi ve Siemens Healthineers Veri Gizliliği Organizasyonu ile ‘Bize Ulaşın-Veri Gizliliği’ portalimiz üzerinden iletişime geçilebilir.

Siemens Healthineers Veri Koruma Yetkilisi ve Siemens Healthineers Veri Gizliliği Organizasyonu, talebinizi veya şikayetinizi her zaman hassasiyetle değerlendirecek ve size en iyi çözümü sunmaya çalışacaktır. Siemens Healthineers Veri Koruma Yetkilisi ve Siemens Healthineers Veri Gizliliği Organizasyonu ile iletişime geçmenin yanı sıra, sorunuz veya şikayetinizle birlikte istediğiniz zaman yetkili veri koruma denetleme kurumuyla iletişime geçme olanağına da sahipsiniz. Ulusal ve uluslararası veri koruma otoritelerine genel bir bakış için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası zaman zaman güncellenmektedir. Son güncellemenin tarihi, bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın başlangıç bölümünde bulunabilir. Yapılmış olabilecek güncellemeleri kontrol etmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.