Tıbbi Görüntüleme

Sağlık hizmetlerinde tıbbi görüntülemenin etkisi sürekli artıyor. Bu sayede hastalıklar daha erken tespit edilip tedaviler daha etkili bir şekilde yürütülebiliyor. Tıbbi görüntülemenin kullanım alanı diagnostiğin ötesine geçip hastalık önleme ve tedavi alanlarına da ulaşınca, global ölçekte sağlık hizmetlerinin maliyetleri de önemli ölçüde düşebiliyor.11

2

3

4