Image-guided therapy for minimally invasive procedures key visual

Görüntüleme rehberliğini geliştirme

Tedavide minimal invaziv çözümler.

Sağlık sektörü, verimliliği ve etkinliği artırma ihtiyacından hareket etmektedir. Her ikisini de sağlayan minimal invaziv görüntü kılavuzlu tedaviler, sağlık hizmetlerinin sağlanma şeklini değiştiriyor. Ve pazar büyüyor: 60 yaş ve üstü küresel nüfusun 2017'de 962 milyona karşılık 2050'de yaklaşık 2,1 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.1 Bu, yeni teknolojiler mümkün olanı zorlamaya devam ederken, tüm alanlardaki hasta sayısının artacağı anlamına geliyor.

Hasta sonuçlarını ve yüksek değerli bakımı daha erişilebilir ve daha uygun maliyetli hale getirebilecek teknolojileri iyileştirme hedefiyle, görüntüleme rehberliğinde tedavinin bugün ve yarın sağlanma şeklini geliştirerek ve dönüştürerek sizi desteklemek istiyoruz. Birlikte bir fark yaratabiliriz.

Video dili İngilice'dir.

Çoklu modalite entegrasyonu ve robotik yardımdan, temel etkinleştirici olarak dijitalleştirilmiş terapiye: Prosedürlerin daha hızlı, daha güvenli ve daha kesin olmasını sağlayan bilişsel terapi paketleri aracılığıyla gelecekte girişimsel terapi için bakım sunumunu nasıl dönüştürmek istediğimize ilişkin videoyu izleyin. Böylece bugün hayal bile edemediğiniz şeyi yarın yapabilirsiniz.