Artis zee with PURE&HDRHer zorluğun üstesinden gelin

Başarısı kanıtlanmış, güvenilir Artis zee anjiyografi sistemi, mümkün olan en düşük dozda optimum görüntü kalitesi sunarak karma prosedürlerinizi optimize etmenizi, yatırımlarınızı güvenle yapmanızı sağlıyor.

 

Artis zee sektör lideri görüntüleme teknolojilerini, benzersiz doz yönetimi araçlarını ve inovatif PURE® platformu üzerinde en yeni klinik uygulamaları kullanıyor.

  • Optimum görüntü kalitesi sunun
  • Karma prosedürlerin kapsamın genişletin
  • Güvenle yatırım yapın