Artis zee with PURE&HDRHer zorluğun üstesinden gelin

Başarısı kanıtlanmış, güvenilir Artis zee anjiyografi sistemi, mümkün olan en düşük dozda optimum görüntü kalitesi sunarak karma prosedürlerinizi optimize etmenizi, yatırımlarınızı güvenle yapmanızı sağlıyor.

  • Artis zee sektör lideri görüntüleme teknolojilerini, benzersiz doz yönetimi araçlarını ve inovatif PURE® platformu üzerinde en yeni klinik uygulamaları kullanıyor.
  • Optimum görüntü kalitesi sunun
  • Karma prosedürlerin kapsamın genişletin
  • Güvenle yatırım yapın