Artis Girişimsel Anjiyografi Sistemleri

Radyoloji, kardiyoloji ve cerrahideki tüm klinik ihtiyaçları karşılamak üzere, Artis ürünlerimizle girişimsel görüntüleme için kapsamlı bir sistem portföyü sunuyoruz
1