Siemens Healthineers About Us

Siemens Healthineers’dan Güçlü ve Kapsamlı Sürdürülebilirlik Hedefleri

Sürdürülebilirliğe odaklanarak, sağlık sektöründe çığır açan yeniliklere öncülük ediyoruz. Herkes için. Her yerde.

Siemens Healthineers olarak sürdürülebilirliği, her zaman yol gösterici bir ilke olarak benimsedik. Başarılarla dolu köklü tarihimizden aldığımız güçle, dünyanın her yerindeki insanların daha sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olan sağlık hizmetleri sunmak için sürdürülebilir bir şekilde inovasyon yapıyoruz. Sorumluluğu ve inovasyonu birleştiren bu yaklaşımımız, tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer alıyor. Bu konudaki kararlılığımızın geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Örneğin, X-ray sistemlerimizin kayıt süresinde kayda değer bir azalma sağlamak, şirketimiz kurulduğundan beri en önemli önceliklerimiz arasında bulunuyor. Bu hedef doğrultusunda, 1913’te bir insan eli için ortalama kayıt süresini 20 dakikadan 0,25 ile 0,5 saniye arasına indirmeyi başardık. Bugün ise bu işlem sadece birkaç milisaniye sürüyor. Benzer şekilde, manyetik rezonans görüntülemede (MRI) istikrarlı bir ilerleme kaydediyoruz. 1979’daki ilk deneylerimizden biri olan dolmalık biberin MRI taraması birkaç saat sürmüştü. Dünya çapında satılan ilk MRI sistemi olan MAGNETOM, 1983’te kafa taraması için hala sekiz dakikaya ihtiyaç duyuyordu. Bugün, gereken süre yüzde 90’ın üzerinde bir düşüşle 47 saniyeye çekildi.

Diğer taraftan, üretim tesislerimizin ve ürünlerimizin verimliliğini artırarak yenileyici ve sağlıklı bir çevreye katkıda bulunuyoruz. 1993’te Rudolstadt’taki fabrikamızın ürettiği atık su miktarını yüzde 94 oranında azalttık. 2003 yılında, Axiom Iconos R200 X-ray cihazı, içerdği malzemenin yüzde 99’u yeniden kullanılacak şekilde tasarlandı. Ayrıca radyasyona maruz kalmayı yüzde 93'e kadar önemli ölçüde azalttı ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağladı. Siemens Healthineers olarak 1998’den beri tıbbi sistemleri yeniliyor, bu sayede kaynaklardan tasarruf sağlıyor ve standart tıbbi teknolojinin sürdürülebilir ve düşük maliyetli kullanımı için fırsatlar yaratıyoruz.

Siemens Healthineers Sürdürülebilirlik Hedefleri:

Sürdürülebilirliği hem yaşam hem de iş yapış tarzı olarak benimsemenin bizler ve gelecek nesiller için taşıdığı hayati önemin farkındayız. Siemens Healthineers olarak bu kavramı dünyaya, çevreye, çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve hizmet sunduğumuz toplumlara sağladığımız değerin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Bu odağımızla, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile belirlenen ve küresel katılım gerektiren önemli hedeflere aktif bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Dünyanın önde gelen tıbbi teknoloji şirketlerinden biri olarak bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bakıma erişimi iyileştirmeye, çevre dostu uygulamalar geliştirmeye ve inovatif uygulamalarla sağlık sektörünü desteklemeye odaklanıyoruz.

Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımızın çoğu, global veya yerel mevzuatlardan kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle değil, şirketimizin kendi inisiyatifleri ile başlatılıp hayata geçiriliyor. Her yıl olduğu gibi 2022’de de sürdürülebilirlik hedeflerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 mali yılı ve sonrası için oldukça iddialı sürdürülebilirlik hedefleri belirledik.

  • 2030’a kadar karbon-nötr olacağız

2030 mali yılına kadar kendi operasyonlarımızda karbon-nötr olmayı hedefliyoruz. Ekim 2021'de Bilime Dayalı Hedefler girişimine (Science Based Targets initiative) katılarak şu anda ilgili tüm değer zinciri emisyonlarına dair belirlenen iddialı hedefleri kabul etmemiz de bu konudaki kararlılığımızın göstergelerinden biri. Hızla tükenen doğal kaynaklar ve artan küresel hammadde talebi göz önüne alındığında, al-kullan-at modelinin artık üretim ve tüketim için uygun olmadığını savunuyoruz. Hammadde kıtlığı gibi muhtemel zorluklar karşısında proaktif bir şekilde hazırlanmanın ve yeniden kullanılan, onarılan, yenilenen ve geri dönüştürülmüş parça, bileşen ve ürünlerin oranını artırarak maliyet avantajlarından yararlanmanın bir yolu olarak döngüsel bir ekonomi için çalışıyoruz.

Karbondan arındırma, kaynak verimliliği ve kaynak koruma alanlarındaki çabalarımızın temelinde gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakmak, toplumsal beklentilere sürdürülebilir bir yanıt vermek, müşterilerimizin rekabet gücünü artırmak için bir kaldıraç sunmak ve şirketimizin esnekliğini güçlendirmek bulunuyor. Bu doğrultuda kendi operasyonlarımızda Kapsam 1 ve 2 olarak belirlediğimiz alanlardaki net CO2 emisyonlarını 2025’te 130 kilotona indirecek ve 2030’a kadar karbon-nötr hale geleceğiz.

Bu doğrultuda, örneğin “Ürün Eko Mükemmelliği” programımız ile enerji verimliliği, tehlikeli madde kullanımının en aza indirilmesi ve ürün ve bileşenlerin kullanım ömrünün uzatılması açısından ürünlerimizin çevresel etkisini optimize ediyoruz. Siemens Healthineers olarak son on yıldır, tıbbi görüntüleme cihazlarının çevreye olan olumsuz etkisini azaltmak amacıyla oluşturulan Avrupa Sanayi Birliği COCIR liderliğindeki EcoDesign konusunda gönüllü özdenetim girişimini (SRI) aktif olarak destekliyoruz. Bazı MRG ürünlerinde günlük enerji tüketimini yüzde 30'a kadar azaltmayı başarmış bulunuyoruz.

  • Bakıma erişimi iyileştireceğiz

Yetersiz sağlık hizmet alan ülkelerde 2030 yılına kadar 260 milyon hasta temas noktası ile sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek de en önemli hedeflerimizden birini oluşturuyor. Sağlık hizmetlerine erişimde yetersizlik, günümüzde sağlık sektörünün karşı karşıya kaldığı en kritik zorluklardan biri. Verilere göre her iki saniyede bir, 30-70 yaş arası bir birey, kardiyovasküler hastalık, kronik solunum yolu hastalığı, diyabet veya kanser nedeniyle yaşamını kaybediyor. Milyarlarca insan için temel sağlık hizmetlerine erişim dahi çok zor, hatta bazı bölgelerde neredeyse imkânsız.

Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız, bakıma erişimi iyileştirmek için inovasyondan güç alma konusunda bizi öncü bir rol oynamaya itiyor. Bakıma erişimi iyileştirmek için, kısa bir süre önce güçlerimizi birleştirdiğimiz Varian şirketi ile birlikte, Görüntüleme ve İleri Tedaviler portföyümüzün sunduğu kurulu sistem sayısını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca tanı testlerimizin sayısını da artırıyoruz. Bunu, yüksek standartlarda hizmet sağlamak için özel olarak tasarlanmış eğitimlerle destekliyoruz.

İnovasyon gücümüzü, bakım kalitesini iyileştirmek ve sağlık hizmeti sunumunun daha kolay ve verimli olması için kullanıyoruz. Bu kapsamda dijitalleşme ve yapay zekanın (AI) gücünden sorumlu bir şekilde, yani siber güvenliği ve kişisel verilerin gizliliğini gözeterek faydalanıyoruz. Yeni AI tabanlı çözümlerimiz, daha kişiselleştirilmiş hasta içgörüleri ve daha hedefe yönelik müdahaleler üreterek sağlık profesyonellerine destek olurken, aynı zamanda yüksek kaliteli bakımın dünyanın uzak ve yetersiz hizmet alan bölgelerine sunulmasını sağlıyor.

  • İnovasyonu güçlendirmeye devam edeceğiz

Dünyada sağlık hizmetlerine bağlı yaşam kalitesinin artması için geliştirdiğimiz inovatif çözümlerin, gelirimizin en az yüzde 35’ini oluşturmasını hedefliyoruz. İnovasyonla tam anlamıyla değer sunmak için geliştirdiğimiz tüm yeni çözümleri ve özellikleri, klinik, operasyonel ve finansal performansın yanında müşterilerimize sağladıkları katkı açısından da ele alıyoruz. Bu doğrultuda hassas ve kişiselleştirilmiş bakımı geliştiriyoruz. Bunu, teşhis doğruluğunu artırarak, gereksiz varyasyonları azaltarak, tedaviyi bireye özel hale getirerek ve tedavi sonuçlarını iyileştirerek yapıyoruz.

Öte yandan sağlık hizmetleri gün geçtikçe birbirine daha bağlı, daha karmaşık hale geliyor ve her zamankinden daha hızlı veri üretiyor. Sağlık hizmetlerinin sunduğu değeri artırmak için sağlık hizmeti sağlayıcıları, üniversitelerin tıp fakülteleri ve sektördeki diğer liderler ile aktif olarak iş birlikleri yapıyoruz. Ayrıca, hizmetlerimizi ve çözümlerimizi sürekli olarak iyileştirmek için tüm partnerlerimizden ve müşterilerimizden gelen geri bildirimleri özenle değerlendiriyoruz.

  • Yapay zekâ destekli çözümlerimizi artıracağız

İnsanların, verilerin ve teknolojinin güçlü yanlarını birleştirmek, rutin görevlerin daha rahat, daha kolay, daha doğru ve daha güvenli bir şekilde tamamlanabileceği anlamına geliyor. Uzaktan kontrol sağlayan cihaz portföyümüz, kalp krizi ve felç gibi tıbbi acil durumların tedavisi için bekleme sürelerini azaltmayı ve tedavinin genel maliyet etkinliğini iyileştirmeyi amaçlıyor. Bakımın maliyetini ve kalitesini iyileştirmek için koruyucu bakım modeline geçişin anahtar olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, erken teşhis ve hastalıkları önlemek için farkındalığı teşvik ediyor ve bu konuda özel çözümler sunuyoruz.

Özellikle kanser taraması gibi önleyici bakım uygulamalarında inovatif yapay zekâ çözümleri bir işlev üstleniyor. Bu bağlamda AI-destekli ürünlerimizin sayısını yükselterek klinik karar verme sürecini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için portföyümüzdeki akıllı robot teknolojisine, otomasyona ve dijital ikize, veri analizi ve yorumlama ile karar verme süreçlerine yönelik 64 AI-destekli ürün ve çözüm sayısını 2025’e kadar 110’a ve 2030’a kadar 160’a yükselteceğiz.

  • Kadın çalışan oranımızı artırıyoruz

Çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürü, kurumsal ilkelerimizin ayrılmaz bir bileşeni. Siemens Healthineers olarak ayrımcılığa karşı güçlü duruşumuzu, İş Ahlakı İlkelerimizle destekliyoruz. Siemens Healthineers’da çeşitlilik, şirketin tüm seviyelerinde farklı düşünme biçimleri, kültürler, deneyimler, yeterlilikler ve bireysel niteliklerin dahil edilmesi ve bunlar arasındaki iş birliği anlamına geliyor. Herkese açık bir çalışma ortamı yaratarak şirket içinde çeşitliliği aktif olarak teşvik ediyoruz.

Bu doğrultuda en önemli hedeflerimizden birini de kadın yönetici ve çalışan sayısını artırmak oluşturuyor. 2030 yılına kadar şirketimizin üst düzey yönetiminde kadın çalışanların oranını yüzde 30’a yükselterek cinsiyet eşitliğini iyileştireceğiz. Aynı zamanda çalışan bağlılığı endeksinde de 2030’a kadar 10 puan üzerinden 8,7 hedefine ulaşacağız.

  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Katkımız

Siemens Healthineers olarak bu hedeflerimizle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (BM-SKA) benimsediğimizi ve üç alana katkı sunmayı sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda 17 kalkınma amacı arasında yer alan “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Sorumlu Üretim ve Tüketim” hedeflerinde doğrudan ve aktif bir rol üstleniyoruz.

3. SKA olan Sağlık ve Kaliteli Yaşam doğrultusunda “Her yaştan herkesin sağlık hizmetlerine erişimini ve yaşam kalitesini artırmak” hedefine ürünlerimiz, çözümlerimiz ve inovasyonlarımızla yanıt veriyoruz.

5. SKA olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında “Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek” hedefine tüm kurumsal seviyelerde cinsiyet eşitliğini aktif olarak teşvik ederek katkıda bulunuyor, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın sona erdirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

12. SKA olan Sorumlu Üretim ve Tüketim için ise “Sürdürülebilir tüketim ve üretim modelleri sağlamak” hedefine tüm değer zincirimizi kapsayan kaynakların sürdürülebilir kullanımı, sera gazı emisyonunun azaltılması ve döngüsel ekonomi uygulamalarımızla yanıt veriyoruz. Bununla birlikte sorumlu üretim ve tüketim için çözüm ortaklarımızı ve tedarikçilerimizi de teşvik ediyor ve bu konudaki uygulamalarımızla örnek olmak istiyoruz.

Siemens Healthineers About Us

Siemens Healthineers olarak “Sağlık sektöründe çığır açan yeniliklere öncülük ediyoruz. Herkes için. Her Yerde.” Bu kapsamlı yaklaşımımızla insanların daha sağlıklı, daha uzun ve daha iyi bir yaşam sürmesine katkıda bulunuyoruz. Dünya genelinde binlerce Siemens Healthineers çalışanı da bu vizyonu paylaşıyor ve hedeflerimize aktif bir şekilde katkıda bulunuyor.

Sürdürülebilirlik hedefleri belirlemeyi, bu hedefleri sürekli geliştirmeyi ve bunlarla ilgili raporlamayı şeffaf bir şekilde gerçekleştirmeyi sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzu kısa bir süre önce yayınladık. Siemens Healthineers 2021 Sürdürülebilirlik Raporu, sürdürülebilirlik hedeflerimizi ve planlarımızı, bu konudaki temel çerçevemizi ve sayısal verilerimizi içeriyor. Böylece Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na dayanan sürdürülebilirlik faaliyetlerimizdeki ilerlememizi şeffaf bir şekilde belgeliyor ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne verdiğimiz sürekli desteğin kapsamını tüm yönleriyle açıklıyoruz.


1