Kateter laboratuvarını öne çıkaran robot destekli PCI ile artan hassasiyet ve güvenlik

18.02.2022

Robotic-assisted PCI: value for executives

Koroner arter hastalığı, en yaygın kardiyovasküler hastalıklardan biri ve dünya çapında önde gelen ölüm nedenleri arasında bulunuyor. Bu hastalığın tedavisi söz konusu olduğunda ise yaygın bir prosedür olan perkütan koroner girişim (PCI), geniş çapta altın standart olarak kabul ediliyor. Eskiden stentli/balonlu anjiyoplasti olarak bilinen PCI yönteminde genellikle daralmış koroner arterleri açmak için bir veya daha fazla stent yerleştirmek için bir kateter kullanılıyordu.

Nüfusun dünya genelinde yükselmesi ve yaşlanması ile birlikte kalp hastalıklarında ve PCI’larda görülen artış beklenmedik bir durum değil. Geleneksel olarak, PCI’lar, olağanüstü beceri ve yeteneği olan tıbbi müdahale uzmanları tarafından manuel olarak gerçekleştiriliyor. Ancak son derece karmaşık olan ve yüksek hassasiyet gerektiren bu yöntem, zaman zaman kaçınılmaz şekilde zorluklara neden oluyor. Üstelik bu zorluklar bazı durumlarda hasta sonuçlarını da etkileyebiliyor.

Bu makalede manuel PCI ile ilgili çeşitli zorluklar inceleniyor ve sonrasında da potansiyel bir çözüm araştırılıyor. Bu çözüm, günümüzde çok sayıda hastanın hayatını etkileyen karmaşık ve zorlu prosedürün, hızla ortaya çıkan bir alternatifini temsil ediyor. Robot destekli PCI’ın (R-PCI) devreye girmesi, sağlık hizmeti sağlayıcılarının ve kuruluşlarının dikkate alması gereken hassasiyet, güvenlik ve değerde bir ilerleme sağlıyor ve hasta taleplerinin de yakın zamanda bu yönde olacağı öngörülüyor. 

  • R-PCI, kardiyologların karar verme sürecini, robotik kesinlik, kontrol ve prosedür otomasyonu ile birleştiriyor.
  • R-PCI, fazla deneyimli olmayan hekimlerin, daha karmaşık durumların üstesinden gelebilmesini sağlayan otomasyon teknikleri sunuyor.
  • R-PCI, radyasyona maruz kalmayı ve ortopedik riskleri azaltarak sağlık sorunlarından kaynaklanan personel devamsızlıklarını azaltıyor.
  • R-PCI, organizasyonlar ve kateter laboratuvarı arasında ayrım sağlıyor, bu da daha fazla hasta ve yetenekli hekim çekmeye yardımcı oluyor.
  • R-PCI, maliyetleri azaltıp, geliri artırarak sağlık hizmeti sağlayıcıları için değer sunabiliyor.