Siemens Healthineers Insights into Oncology

Insikt onkologi

Skapa en värld utan rädsla för cancer 

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i världen. Antalet nya cancerfall förväntas öka med cirka två tredjedelar under de kommande 20 åren1. Att möta denna utmaning kommer att vara en av de största uppgifterna för vårdgivare framöver.

Genom utvecklingen av behandlingsmetoder de senaste 50 åren har den förväntade livslängden för cancerpatienter förbättrats dramatiskt. Den tekniska utvecklingen av bilddiagnostik har gjort det möjligt att upptäcka cancer tidigare, strålbehandling har blivit mer individanpassad och vi har mer målinriktade cellgiftsbehandlingar och immunterapier.

För att nå målet om att färre ska få cancer, att fler ska överleva och att de som drabbas ska få bästa möjliga livskvalitet krävs ett multidisciplinärt samarbete inom hälso- och sjukvården genom hela patientresan. Rättvis vård med samma möjligheter för alla, oavsett var i landet man bor, kommer också vara en viktig faktor.

Insikter inom onkologi

I artikelserien belyser vi de mest aktuella utmaningarna inom vården, utforskar nya områden och bidrar med praktiska lösningar. Här hittar du alla artiklar i serien.


Fler artiklar om cancerbehandling kommer publiceras under 2022. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra onkologi-artiklar via formuläret längst ner på denna sida.  

Framtidens cancerbehandling - Hur ser den ut?

Lär dig om hur en digital tvilling, en simulering av patientens hälsa, i framtiden kan hjälpa oss ställa en tidig cancerdiagnos med hjälp av AI-teknologi och medicinsk expertis. Användning av integrerad hälsodata möjliggör individanpassad vård som kan börja redan innan patienten skrivs in på sjukhuset för bästa möjliga resultat. Se filmen om hur en framtida intelligent cancerbehandling skulle kunna se ut när gränserna inom onkologin flyttas.Printed insights papers on a desk.

Prenumerera på våra artiklar och anpassa innehållet efter din yrkesroll. 1